Zamknij
DAF-1920x650px

CFO

Dyrektorzy Finansowi wspierają kadrę kierowniczą wyższego szczebla w działaniach mających na celu poprawę wyników przedsiębiorstwa dzięki wykorzystaniu nowych technologii i zacieśnianiu współpracy między różnymi działami w firmie.

 

Od kilku lat rola działów finansowych podlega ciągłym przemianom i obejmuje coraz szerszy zakres, włączając w to misje, które przemieniają Dyrektorów Finansowych w prawdziwych liderów generowania wartości dodanej. Działy finansowe coraz częściej pełnią funkcję regulacyjną i muszą współpracować z wieloma wewnętrznymi interesariuszami, podczas gdy presja zewnętrzna staje się coraz większa.

Jednym z najbardziej palących wyzwań stojących przed działami finansowymi jest skuteczna cyfryzacja działań. Powinny być także bardziej dynamiczne, aktywne w zakresie przygotowywania strategii wzrostu i oferujące wsparcie dla działań prowadzonych przez inne działy. Do ich kluczowych działań należy:

  • przyspieszenie transformacji i innowacji,
  • strukturyzacja przyszłych procesów,
  • zapewnianie bezpieczeństwa przepływów finansowych i informacji.
photo-1469002372271-3406b43e1f27

Dyrektorzy Finansowi zmagają się z permanentnym brakiem czasu przy jednoczesnej dużej presji na ograniczanie kosztów i szukanie oszczędności. Muszą przy tym brać pod uwagę dynamicznie zmieniające się regulacje i akty prawne. To od ich zaangażowania i umiejętności strategicznego planowania w dużej mierze zależy sukces firmy.

Ale korzyści finansowe to nie jedyny wyznacznik działalności CFO. Równie ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa pod kątem prawnym i księgowym. W tak delikatnej kwestii jak finanse nie można pozwolić sobie na ryzyko.

Ayming Polska oferuje kompleksowe wsparcie w namierzaniu oszczędności, kierując się najwyższymi standardami pracy i działaniem zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy naszym klientom bezpieczeństwo wdrożenia oferowanych rozwiązań oraz wsparcie eksperckie po zakończeniu projektu.

Ayming to partner dla CFO, który pomaga osiągać lepsze wyniki z działalności operacyjnej.

Jesteśmy ekspertami w zakresie optymalnego prowadzenia działalności operacyjnej i osiągania lepszych wyników finansowych. Nasza wiedza specjalistyczna obejmuje 3 kluczowe obszary, a nasze sprawdzone podejście do doradztwa operacyjnego pomaga organizacjom i ich pracownikom przyśpieszyć tempo i zakres rozwoju. Wspieramy działy finansowe w osiąganiu optymalnych i trwałych wyników operacyjnych w następujących dziedzinach:

Innowacje

Oferujemy wsparcie pozwalające przyśpieszyć tempo prac prowadzonych w ramach projektów innowacyjnych i badawczo-rozwojowych dzięki ocenie stopnia zaawansowania projektów i znajdowaniu najlepszych zasobów i partnerów dla innowacji. Przeprowadzamy optymalizację procesów i oferujemy porady dotyczące dostępnych możliwości finansowania oraz form pomocy publicznej (Horyzont 2020, ulgi podatkowe na badania i rozwój, IP Box), które najlepiej pasują do działań badawczych danego przedsiębiorstwa.

Finanse

Nasza zdobyta w różnych obszarach i sektorach wiedza na temat podatków pozwala nam zmniejszać obciążenia podatkowe przedsiębiorstw związane z lokalnym opodatkowaniem.

Koszty pracy

Wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu rozwiązań optymalizujących wszystkie składniki wpływające na koszty pracy pracodawcy, w tym wysokość składek odprowadzanych do ZUS. Dzięki unikalnemu know-how oraz znajomości aktualnego orzecznictwa w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych umożliwiamy uzyskanie istotnych oszczędności oraz podjęcie działań prewencyjnych ukierunkowanych na osiągnięcie najkorzystniejszych efektów finansowych w kolejnych latach.