Zamknij

Zwolnienie ze składek tylko w przypadku ich nieopłacenia

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zwolnienie ze składek tylko w przypadku ich nieopłacenia

Zgodnie z zapisami tzw. tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy zgłoszeni jako płatnicy składek przed dniem 1 lutego 2020 r. mogą złożyć w ZUS wniosek o zwolnienie ich z obowiązku uiszczenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz z tytułu funduszy FP, FS, FGŚP i FEP za okres od 1 marca 2020 do 31 maja 2020 r.

 
To rozwiązanie obejmie przedsiębiorców, którzy zatrudniają mniej niż 10 pracowników lub prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku tej drugiej grupy istnieje dodatkowy warunek, aby w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jej przychód był mniejszy niż 15 681 zł.

Co istotne, ze zwolnienia można skorzystać wyłącznie w odniesieniu do składek nieopłaconych. Tym samym wszyscy przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania, powinni wstrzymać się z opłaceniem należnych składek za marzec 2020 r. W przypadku większości z nich termin płatności mija 15 kwietnia 2020 r. Jeśli przedsiębiorca opłacił należne składki, zwolnienie nie będzie możliwe za opłacone już miesiące nawet w przypadku złożenia wniosku w późniejszym okresie.
 

Zwolnienie ze składek w praktyce

Płatnik, który chce skorzystać z nowego rozwiązania, powinien postępować tak, jak do tej pory, czyli naliczać wynagrodzenia, składki i zaliczki na podatek oraz złożyć dokumenty rozliczeniowe. Jedyną różnicą jest to, że nie powinien dokonywać płatności składek. W konsekwencji wszyscy ubezpieczeni zachowują prawo do świadczeń.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *