Zamknij

Podatek od nieruchomości w branży przetwórczej 

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Podatek od nieruchomości w branży przetwórczej 
Baza wiedzy
2 sierpnia, 2019

Z raportu Ayming „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo” wynika, że 41% firm z branży przetwórczej zawyża swoje zobowiązania podatkowe do gminy. W poniższym opisie przedstawiamy, gdzie mogą kryć się nieprawidłowości i na co w szczególności należy zwrócić uwagę.
 

Przedsiębiorstwa przetwórcze ze względu na charakter prowadzonej działalności gospodarczej często posiadają dużą powierzchnię magazynową. Cześć obiektów magazynowych nie wymaga szczelnego odizolowania od warunków zewnętrznych. Mają jedynie chronić towar przed czynnikami atmosferycznymi. Są to często obiekty namiotowe lub zadaszenia niewydzielone z przestrzeni za pomocą trwałych przegród budowlanych. W tym miejscu należy przyjrzeć się, czy spełniają one wszystkie z czterech przesłanek stanowiących definicję budynku, którymi są:

  • trwałość związania z gruntem,
  • wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych,
  • posiadanie fundamentów,
  • posiadanie dachu.

Od odpowiedniej klasyfikacji takiego obiektu do kategorii „budynki” lub „budowle” zależy kwota podatku odprowadzanego do gminy.

Niejednokrotnie przedsiębiorstwa przetwórcze posiadają grunty, które nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej i które zakupiono np. z zamiarem dalszych inwestycji. W tym przypadku istotna jest weryfikacja dokumentacji m.in. wypisów z ewidencji gruntów i budynków, jak również stanu faktycznego w celu opodatkowania nieruchomości właściwym podatkiem lokalnym. W firmach z branży przetwórczej zdarza się, że mimo wprowadzanych zmian (takich jak remonty czy przebudowy) powierzchnia użytkowa budynków przez lata nie jest weryfikowana, a historyczne informacje budowlane są przepisywane do książek obiektów budowlanych bez uprzedniego sprawdzenia.

Często też firmy nie rozróżniają w podstawie opodatkowania powierzchni użytkowej budynku o wysokości w świetle pomiędzy 1,4 m a 2,2 m, która to powierzchnia powinna być wykazywana w deklaracji w 50 proc. w kategorii „budynki związane z prowadzaniem działalności gospodarczej”. Przykładowo, dla pomieszczenia/ budynku, którego wysokość wynosi 2 m, a powierzchnia mierzona „po podłodze” wynosi 100 m2 , do opodatkowania należy wykazać 50 m2 .

Wyzwaniem dla branży przetwórczej jest także prawidłowe opodatkowanie instalacji technicznych i technologicznych, bez których budynek nie mógłby funkcjonować zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Instalacje te często wychodzą poza obrys budynku. Czy w związku z tym należy je kwalifikować jako budowle? Orzecznictwo w tym zakresie nie jest jednolite. W tym przypadku należy wziąć pod uwagę zarówno kryterium techniczno-użytkowe, jak i definicję budowli oraz budynku zawartą w ustawie Prawo budowlane – komentuje Małgorzata Pałys, Kierownik Projektu w Dziale Podatków i Opłat.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *