Zamknij
photo-1491944799262-a5be522e2300

Analiza 360 stopni (obszar składki wypadkowej)

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Analiza 360 stopni (obszar składki wypadkowej)

Projekt zakładał weryfikację obszaru warunków zagrożenia u klienta z branży produkcyjnej. Jego kluczowym etapem było przeprowadzenia analizy mającej na celu odtworzenie danych odnośnie faktycznych warunków zagrożenia i zaprojektowanie zaleceń na przyszłość. Pozwoliło to uzyskać oszczędności w przeszłości, w bieżącym oraz przyszłych okresach składkowych.

photo-1527296731628-d1dccc1fd849

Kluczowe kroki

  • szczegółowa analiza środowiska pracy z użyciem metodologii oceny tego środowiska pod kątem występujących zagrożeń
  • przeprowadzenie analizy 360 stopni, która opierała się na analizie danych historycznych w celu opracowania rozwiązań wpływających na przyszłe zobowiązania z tytułu składki wypadkowej
  • przygotowanie profesjonalnej dokumentacji stanowiącej podstawę do uzyskania korzyści w zakresie składki wypadkowej w latach przeszłych i przyszłych
  • skuteczne przeprowadzenie postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy

 

Szczególny wkład

  • w celu ujednolicenia dokumentacji zgodnie z wytycznymi ZUS i PIP odtworzyliśmy ocenę środowiska pracy i przypisaliśmy dane odpowiadające rzeczywistej liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia
  • na bazie danych historycznych wdrożyliśmy rozwiązania mające szczegółowo zidentyfikować i ocenić zagrożenia, które wystąpią w przyszłości

 

Uzyskane oszczędności

  • 0,7 mln zł za rok 2019
  • 2,7 mln zł za 4 lata przyszłe
  • łącznie 3,4 mln zł za lata 2019-2023
  • czas trwania projektu: 3 miesiące
W wyniku pełnego audytu danych historycznych Ayming Polska Sp. z o.o. zidentyfikowała i zaproponowała rozwiązania mające na celu prawidłową ocenę i identyfikację występujących warunków zagrożenia. Przyczyniły się one również do ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia w przyszłości. Podjęte działania bezpośrednio wpłynęły na uzyskanie wysokich oszczędności w roku bieżącym oraz znacznego obniżenia kosztów składki wypadkowej w latach kolejnych”.

Nasz klient

Firma z branży oświetleniowej