Zamknij
ludomil-sawicki-tXVRydR2DfY-unsplash

Zidentyfikowanie dodatkowych etapów projektów B+R

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Zidentyfikowanie dodatkowych etapów projektów B+R

Przedsiębiorstwo, które przeprowadza zaawansowane procesy produkcji i obróbki odlewów wysokociśnieniowych ze stopów aluminium, przygotowywało się do rozliczenia ulgi B+R z pomocą kancelarii podatkowej (zebrano odpowiednią dokumentację). Nasza weryfikacja pozwoliła znaleźć dodatkowe koszty kwalifikowane.

Kluczowe dla wygenerowania wysokich korzyści z tytułu ulgi B+R było zrozumienie specyfiki działalności klienta, tak aby zidentyfikować wszystkie etapy projektów posiadające cechy badawczo-rozwojowe.

yender-fonseca--8V-GDR24bY-unsplash

Kluczowe kroki

 • weryfikacja działań, jakie spółka zidentyfikowała jako badawczo-rozwojowe przy współpracy z kancelarią podatkową
 • rozszerzenie analizy merytorycznej na wszystkie prace prowadzone w przedsiębiorstwie w celu namierzenia pierwotnie niezidentyfikowanych działań B+R
 • wypracowanie wzoru dokumentacji merytorycznej opisującej kluczowe prace wykonane w ramach projektów kwalifikowanych
 • wskazanie dodatkowych pracowników, których wynagrodzenie stanowi koszt kwalifikowany do ulgi B+R w związku z realizacją działań B+R
 • kalkulacja kosztów osobowych przy odpowiedniej weryfikacji kwalifikowanych składników wynagrodzenia
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia korekt deklaracji podatkowej za lata przeszłe oraz do postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty

 

 Szczególny wkład

 • zidentyfikowanie dodatkowych etapów projektu o charakterze B+R
 • szczegółowa analiza kosztów poniesionych na realizację projektów B+R
 • wdrożenie sposobu prowadzenia dokumentacji potwierdzającej poprawność rozliczania ulgi B+R dla lat przyszłych

 

 Główne korzyści

 • kilka milionów złotych dodatkowych kosztów kwalifikowanych nieuwzględnionych przez Spółkę podczas weryfikacji z kancelarią podatkową
 • zwrot nadpłaty podatku w łącznej wysokości ponad 1 mln zł dzięki złożeniu korekt deklaracji podatkowych za 4 lata podatkowe
 • czas trwania projektu: 7 miesięcy

Mimo analizy możliwości skorzystania przez nas z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wykonanej wraz z kancelarią podatkową, nie byliśmy w pełni świadomi możliwych do osiągnięcia korzyści finansowych w tym zakresie. Dopiero współpraca z firmą Ayming Polska uświadomiła nam, czym jest działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu przepisów podatkowych oraz jakie działania i koszty można dodatkowo kwalifikować.  W efekcie analizy ekspertów Ayming zidentyfikowane oszczędności kilkunastokrotnie przewyższyły zidentyfikowane wcześniej przez nas korzyści finansowe”.

Nasz klient

Firma produkująca odlewy wysokociśnieniowe, formy i narzędzia, a także oferująca usługi w zakresie obróbki mechanicznej (CNC), powierzchniowej, lakierowania i montażu.