Zamknij
alex-kondratiev-H9t723yPjYI-unsplash
Case Studies Branża chemiczna

Identyfikacja działań B+R w branży kosmetycznej

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Identyfikacja działań B+R w branży kosmetycznej

Głównym wyzwaniem było zidentyfikowanie projektów o charakterze B+R i wydzielenie ich z rutynowej działalności spółki. Pomocne okazały się rozmowy przeprowadzone na kilku spotkaniach merytorycznych z osobami odpowiedzialnymi za projekty po stronie klienta.

W ramach współpracy opracowaliśmy także nowy sposób prowadzenia dokumentacji dla licznych projektów B+R. Choć pojedynczo przedstawiały one niskie koszty, to sumarycznie – po opracowaniu nowego sposobu dokumentowania – przyniosły wysokie oszczędności z tytuły ulgi badawczo-rozwojowej.

fulvio-ciccolo-BU46fEYMbsQ-unsplash

Kluczowe kroki

  • identyfikacja projektów o charakterze badawczo-rozwojowym
  • wdrożenie ewidencji czasu pracy pracowników przy projektach B+R
  • weryfikacja poniesionych kosztów oraz ich odpowiednie przypisanie do kategorii zawartych w katalogu kosztów kwalifikowanych
  • przygotowanie zoptymalizowanych szablonów dokumentacji niezbędnej do postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym
  • wsparcie przy opracowaniu dokumentacji technicznej uzupełniającej dokumenty wewnętrzne spółki

 

 Szczególny wkład

  • dogłębna analiza merytoryczna prowadzonej działalności i poniesionych kosztów
  • wdrożenie systemu dokumentowania projektów B+R dostosowanego do standardów panujących w przedsiębiorstwie
  • wsparcie w opracowaniu firmowych procedur wewnętrznych związanych z analizą projektów B+R i rozliczaniem ulgi w przyszłości

 

 Główne korzyści

  • 4,5 mln zł zidentyfikowanych kosztów kwalifikowanych w jednym roku podatkowym (koszty osobowe, materiały i surowce)
  • ponad 850 tys. zł oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi B+R

Nasz klient

Międzynarodowa spółka kosmetyczna działająca w czterech krajach na dwóch kontynentach