Zamknij
photo-1581092336206-b9e5146be6f7

Audyt działalności B+R

Projekt polegał na dokonaniu szczegółowego audytu działalności B+R w spółce produkującej chemię budowlaną. Dodatkowym zadaniem było zmapowanie procesów badawczo-rozwojowych i weryfikacja poprawności oraz kompletności samodzielnego rozliczenia ulgi B+R przez podatnika.

photo2-1571620447559-ee54a66652f4

Kluczowe kroki

 • przeprowadzenie szczegółowego audytu technicznego w sześciu pionach firmy
 • zmapowanie procesów B+R i opracowanie map przepływów procesowych
 • opracowanie firmowych procedur wewnętrznych związanych z analizą projektów B+R i rozliczaniem ulgi w przyszłości
 • zidentyfikowanie projektów B+R wcześniej niezakwalifikowanych do ulgi B+R
 • przeprowadzenie audytu dokumentacji i wsparciu przy opracowaniu dokumentacji technicznej uzupełniającej dokumenty wewnętrzne spółki,
 • poprowadzenie szkolenia dla pracowników z zakresu rozliczania ulgi B+R
 • przeprowadzenie przez czynności sprawdzające skutkujące otrzymaniem zwrotu nadpłaconego podatku

 

Szczególny wkład

 • zidentyfikowanie kosztów prac badawczo-rozwojowych, których spółka dotychczas nie objęła ulgą B+R – w efekcie otrzymała 9-krotnie większe oszczędności
 • dokonanie rozbudowanej analizy działalności przedsiębiorstwa
 • wdrożenie systemu dokumentowania projektów dostosowanego do standardów panujących w przedsiębiorstwie
 • szczegółowa analiza poniesionych kosztów

 

Główne korzyści

 • dodatkowe ponad 5 mln zł zidentyfikowanych kosztów kwalifikowanych w analizowanych dwóch latach podatkowych
 • kwota dodatkowych oszczędności wynosząca niemal 1 mln zł dla analizowanych dwóch lat podatkowych
 • większa świadomość spółki dotycząca przebiegu i identyfikacji działalności B+R

 

Nasz klient

Spółka produkująca chemię budowlaną