Zamknij
carlos-aranda-QMjCzOGeglA-unsplash

Opracowanie strategii finansowania innowacji i inwestycji

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Opracowanie strategii finansowania innowacji i inwestycji

Przedsiębiorcy w Polsce mogą korzystać z szeregu instrumentów proinnowacyjnych i prorozwojowych służących jako zewnętrzne finansowanie. Jednak sporym wyzwaniem jest wybór takich rozwiązań, które odpowiadają poziomowi innowacyjności firmy i rodzajowi prowadzonych działań, a jednocześnie są najbardziej korzystne.

 
Wymaga to nie tylko dużej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i znajomości dostępnych dotacji i ulg, ale również uwzględnienia specyfiki prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Dla maksymalizacji dostępnych form finansowania ważne jest również to, kiedy i w jakiej kolejności przedsiębiorca wystąpi o dany instrument.

Naszemu klientowi, dużemu przedsiębiorstwu z branży motoryzacyjnej, zaproponowaliśmy kompleksowe wsparcie w zakresie budowania strategii finansowania innowacji i nowych inwestycji. Dobór odpowiednich instrumentów umożliwi wygenerowanie maksymalnych korzyści finansowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka operacyjnego.
 

Plany i dotychczasowe działania klienta

photo-1571306603861-20c055ab2e5c

Nasz wkład

  • analiza planów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności spółki
  • audyt dotychczasowych działań badawczo-rozwojowych w celu zidentyfikowania potencjału do rozliczenia ulgi B+R
  • objaśnienie specyfiki poszczególnych instrumentów finansowania innowacji i nowych inwestycji (ulgi podatkowe, dotacje unijne, granty, PSI) – które się wzajemnie uzupełniają, a które ze sobą kolidują
  • dobór instrumentów pod kątem największych korzyści finansowych oraz planowanych projektów u klienta
  • przygotowanie zestawienia pokazującego kilka wariantów możliwych rozwiązań wraz z zakładanymi korzyściami finansowymi

Zaproponowane instrumenty wsparcia

Wsparcie finansowe w związku z prowadzonymi i planowanymi działaniami może wynieść ponad 100 mln zł.

Od 2022 roku powyższe wsparcie będzie można uzupełnić o:

  • ulgę na innowacyjnych pracowników – przysługuje wówczas, gdy wysokość podatku dochodowego jest mniejsza niż kwota należnej ulgi B+R,
  • ulgę na prototyp – możliwość rozliczenia, gdy wystąpią koszty, które nie mogą być ujęte w uldze B+R, a są niezbędne do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu.

Nasz klient

Przedsiębiorstwo z branży motoryzacyjnej