Zamknij
photo-1573227896778-8f378c4029d4

Identyfikacja działań B+R w branży produkcji skór

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Identyfikacja działań B+R w branży produkcji skór

Projekt polegał na rozliczeniu ulgi B+R w branży, która z pozoru nie wydaje się realizować projektów niebędących pracami rutynowymi i okresowymi. Dlatego niezwykle ważne było zrozumienie specyfiki działalności klienta. Kluczem do sukcesu, czyli uzyskania wysokich, przekraczających oczekiwania oszczędności, był szereg spotkań technicznych z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne działania w organizacji.

photo-1582519366734-82dac0fcc12d

Kluczowe kroki

 • analiza merytoryczna prowadzonych działań
 • identyfikacja projektów o charakterze badawczo-rozwojowym
 • właściwa kwalifikacja prac, które stanowią kontynuację projektów B+R prowadzonych przez spółkę dominującą
 • wypracowanie ewidencji czasu pracy pracowników zarówno dla projektów zakończonych, jak i przyszłych
 • weryfikacja poniesionych kosztów oraz odpowiednie przypisanie do kategorii zawartych w katalogu kosztów kwalifikowanych
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym

 

Szczególny wkład

 • dogłębna analiza działalności
 • wdrożenie systemu dokumentowania projektów dostosowanego do standardów panujących w przedsiębiorstwie
 • szczegółowa analiza poniesionych kosztów

 

Główne korzyści

 • 7,7 mln zł zidentyfikowanych kosztów kwalifikowanych w jednym roku podatkowym
 • kwota oszczędności po korekcie za 2019 r.: ok. 1,5 mln zł
 • zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego
 • czas trwania analizy do momentu złożenia korekty: 3 miesiące
Uzyskane przez nas wysokie oszczędności podatkowe, wynikające ze skorzystania z ulgi B+R oraz wdrożone przez Ayming Polska rozwiązania, umożliwiły wypracowanie kultury i strategii innowacyjności, która kontynuowana będzie w latach kolejnych.

Nasz klient

Nasz klient

Producent skórzanych komponentów dla branży motoryzacyjnej, głównie foteli samochodowych oraz skórzanych elementów tapicerki samochodowej.