Zamknij
photo-1527600478564-488952effedb
Case Studies Branża IT

Identyfikacja działań B+R w IT

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Identyfikacja działań B+R w IT

Projekt polegał na rozliczeniu ulgi B+R w bardzo specjalistycznej branży, jaką jest sektor IT. Niezwykle ważne było zrozumienie specyfiki działalności klienta. Kluczowe wyzwanie stanowiło zmapowanie wszystkich działań badawczo-rozwojowych ze względu na rozproszenie projektów B+R w organizacji.

photo-1542393545-10f5cde2c810

Kluczowe kroki:

 • analiza rozproszonej działalności B+R
 • identyfikacja działań B+R
 • wskazanie pracowników, którzy realizują działania B+R wraz z określeniem proporcji tych zadań w ogólnym czasie pracy
 • rozliczenie kosztów osobowych zgodnie z wymogami ustawy podatkowej
 • stworzenie procesu ewidencjonowania czasu pracy osób zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową
 • wdrożenie procedury raportowania i przechowywania dokumentacji

 

Szczególny wkład:

 • przygotowanie spersonalizowanych kart pracy uwzględniających specyfikę zadań każdego pracownika
 • identyfikacja działań B+R w licznych projektach IT
 • zaprojektowanie procesu ewidencjonowania czasu pracy

 

Główne korzyści:

 • 9,2 mln zł zidentyfikowanych kosztów kwalifikowanych
 • pokrycie dochodu wykazanego w 2018 r. przez zidentyfikowane koszty kwalifikowane
 • przeniesienie pozostałej części kosztów kwalifikowanych do odliczenia w kolejnych latach podatkowych
 • Czas trwania projektu: 7 miesięcy
Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Ayming Polska. Analiza naszej działalności badawczo-rozwojowej została dokonana w rzetelny i profesjonalny sposób. Dzięki wsparciu Ayming lepiej poznaliśmy mechanizm działania ulgi B+R. Przekazane rekomendacje dotyczące ewidencjonowania czasu pracy oraz prowadzenia dokumentacji projektu pomogą nam w odpowiednim dokumentowaniu prowadzonych działań B+R i ułatwią rozliczanie ulgi w przyszłości”.

Nasz klient

Firma opracowująca oprogramowanie antywirusowe

Firma dostarcza rozwiązania antywirusowe wykrywające nie tylko znane, ale także nowe, dotychczas niezidentyfikowane zagrożenia. Jej produkty są dostępne w ponad 200 krajach na świecie.