Zamknij
photo-1488590528505-98d2b5aba04b
Case Studies Branża IT

Korekta CIT na ulgę B+R – branża IT

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Korekta CIT na ulgę B+R – branża IT

Spółka w ramach realizowanych projektów prowadziła szczegółową analizę czasu pracy. Wynikało to z faktu, że rozliczenia zleceń dla klientów odbywały się na podstawie czasu pracy poświęconego na realizację danego projektu. W związku z tym możliwe było odtworzenie ewidencji godzin poświęconych na realizację projektów w latach wcześniejszych.

photo-1550645612-83f5d594b671

Przebieg współpracy

Ze względu na specyfikę działalności przedsiębiorstwa jedyną kategorią kosztów były koszty osobowe. Po przygotowaniu merytorycznych opisów projektów i wyliczeniu kosztów kwalifikowanych na podstawie ewidencji czasu pracy złożyliśmy wniosek o korektę dla trzech wcześniejszych lat.

 

Największe wyzwanie

Największym wyzwaniem było uporządkowanie dokumentacji merytorycznej dotyczącej realizowanych projektów. Konieczne było zebranie informacji dotyczących realizowanych prac, ryzyk czy trudności technologicznych. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z klientem, w ramach której dokumentacja została przygotowana w odpowiedni sposób.

 

Liczba złożonych korekt: 1

Kwota oszczędności po korekcie za lata 2018-2019: ponad 778 tys. zł

Nasz klient

Firma z branży IT

Polska firma działająca na rynku międzynarodowym, świadcząca usługi m.in. z zakresu web developmentu i UX/UI.