Zamknij
photo-1486262715619-67b85e0b08d3

Korekta CIT na ulgę B+R – branża motoryzacyjna

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Korekta CIT na ulgę B+R – branża motoryzacyjna

Analiza kosztów działalności badawczo-rozwojowej dotyczyła międzynarodowego przedsiębiorstwa. W jej trakcie okazało się, że duża część materiałów niezbędnych do realizacji projektów w 2019 r. została zakupiona w roku 2018. Dzięki odpowiednio prowadzonej ewidencji było możliwe jednoznaczne określenie, który materiał był wykorzystywany do realizacji danego projektu.

photo-1487101588220-01e039029925

Przebieg współpracy

W wyniku przeprowadzonej analizy opracowaliśmy zestawienie kosztów poniesionych w 2018 roku, które stanowiło podstawę do złożenia wniosku o korektę. Przy minimalnym nakładzie pracy po stronie klienta wygenerowane zostały dodatkowe oszczędności.

 

Największe wyzwanie

W związku z dużą skalą prowadzonych prac B+R oraz skomplikowanym sposobem księgowania wiele pracy wymagało odpowiednie zidentyfikowanie kosztów kwalifikowanych oraz ich wyodrębnienie do rozliczenia w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

 

Liczba złożonych korekt: 1

Kwota oszczędności po korekcie za 2018 r.: 228 tys. zł

 

Nasz klient

Firma z branży motoryzacyjnej

Jeden z największych producentów samochodów w Polsce i na świecie, zatrudniający 6400 pracowników.