Zamknij
photo-1545601445-4d6a0a0565f0
Case Studies Branża spożywcza

Korekta CIT na ulgę B+R – branża spożywcza

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Korekta CIT na ulgę B+R – branża spożywcza

Współpraca rozpoczęła się od wyodrębnienia działalności badawczo-rozwojowej oraz wstępnego przypisania do niej kosztów kwalifikowanych. Koszty osobowe zostały wyodrębniane z formy MPK dla pracowników działu B+R (łącznie 7 osób), którzy wykonują jedynie prace badawczo-rozwojowe. Pracownicy działu technologii (ok. 20 osób) zostali rozliczeni zgodnie z prowadzoną ewidencją czasu pracy.

photo-1568626913161-c4ac1e5ae186

Przebieg współpracy

Pozostałe koszty kwalifikowane zostały sprawdzone w oparciu o faktury z poprzednich lat, tj. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne oraz nabycie wyników badań naukowych (współpraca z jednostkami naukowymi).

Koszt amortyzacji środków trwałych był powiązany bezpośrednio z działem B+R w 100% prowadzącym działania kwalifikowane. Amortyzacja została wyodrębniona z formy MPK.

Klient zadeklarował również, że potrzebuje interpretacji indywidualnej wydanej przez KIS w zakresie prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kosztów osobowych oraz amortyzacji.

 

Największe wyzwanie

  • Brak kart projektów opisujących realizowaną działalność B+R
  • Brak ewidencji czasu pracy pracowników, którzy realizowali działalność B+R w dziale B+R
  • Analiza i wyodrębnienie kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych składników pensji pracowników, które są rozliczane w ramach ulgi B+R

 

Przebieg czynności sprawdzających

Przedsiębiorstwo przeszło czynności sprawdzające. Urząd wymagał danych źródłowych, które dokładnie wyjaśniały, jakie koszty zostały poniesione oraz jakie działania zrealizowano. Podczas trzech rund pytań fiskus analizował konkretne faktury oraz ich związek z realizowaną działalnością B+R. Po otrzymaniu kart projektów oraz kopii interpretacji indywidualnej urząd zakończył czynności i potwierdził prawidłowość rozliczenia ulgi B+R.

 

Liczba złożonych korekt: 1

Kwota oszczędności po korekcie za 2018 r.: ponad 222 tys. zł

Nasz klient

Firma z branży spożywczej

Rynkowy lider z kilkudziesięcioletnią tradycją. Zatrudnia prawie 10 tys. pracowników i eksportuje swoje produkty do ponad 40 krajów na świecie.