Zamknij
photo-1545289882-7162498bd96c
Case Studies Branża wodno-kanalizacyjna

Weryfikacja kategorii podatkowych w podatku od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Weryfikacja kategorii podatkowych w podatku od nieruchomości

Projekt polegał na analizie poprawności rozliczeń w podatku od nieruchomości w firmie z branży stoczniowej. Weryfikacji dokonaliśmy po innej firmie doradczej, która współpracowała z klientem w tym obszarze. Wykryliśmy przeoczone nieprawidłowości i uzyskaliśmy kolejne, znaczące oszczędności dla klienta.

photo-1566941512047-da7248939bd7

Kluczowe kroki

  • przeprowadzenie wizji lokalnej i pomiarów powierzchni użytkowej
  • szczegółowe przeanalizowanie dokumentacji technicznej obiektów budowlanych
  • zidentyfikowanie nieprawidłowości w przypisaniu elementów nieruchomości do kategorii podatkowych
  • zakwalifikowanie elementów nieruchomości do odpowiedniej kategorii podatkowej
  • przygotowanie wniosku o stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości wraz z pełnym materiałem dowodowym – w tym opinią specjalisty w zakresie budownictwa

 

Szczególny wkład

  • klient nie był przekonany o zasadności przeprowadzenia kolejnej weryfikacji podatku od nieruchomości. Dogłębna analiza stanu faktycznego, biorąca pod uwagę specyfikę działalności przedsiębiorstwa, przyniosła rozwiązanie, które pozwoliło klientowi uzyskać kolejne oszczędności.
  • projekt wymagał połączenia wiedzy technicznej i specjalistycznej z rozległym doświadczeniem w podatku od nieruchomości

 

Uzyskane oszczędności

  • nadpłata w wysokości 455 tys. zł za lata 2013-2018
  • czas trwania projektu – 9 miesięcy, w tym 2 miesiące zajęło postępowanie urzędowe
Podatek od nieruchomości w naszej firmie był już wcześniej analizowany przez profesjonalne podmioty zewnętrzne. Zaproponowane przez Ayming Polska rozwiązania – dostosowane do naszej indywidualnej sytuacji – pozwoliły na uzyskanie dodatkowych oszczędności, których wcześniejsze działania nie wykazały”.

Nasz klient

Jedna z największych stoczni w Europie