Zamknij

Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności

download
Cover image - Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności

Składka wypadkowa jest często traktowana przez firmy jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy, który nie podlega ścisłemu nadzorowi działów finansowych.

 

Przedsiębiorstwa uznają, że składka wypadkowa to stała danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii. W rzeczywistości wysokość składki wypadkowej zależy od szeregu czynników i każdego roku może być inna. Jest to jedyna składka ubezpieczeniowa, którą ustala się indywidualnie dla każdego przedsiębiorstwa.

Z raportu „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności” wynika, że:

2%
firm płaci minimalną stopę procentową składki wypadkowej
65%
wynosi udział obszaru „warunki zagrożenia” w oszczędnościach z tytułu składki wypadkowej
3%
rocznej masy wynagrodzeń można odzyskać dzięki weryfikacji składki wypadkowej

Raport Ayming został przygotowany w oparciu o analizę 500 projektów weryfikujących wysokość składki wypadkowej przeprowadzonych w latach 2006-2018 w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 200 osób. Znajdują się w nim odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są najczęstsze powody nieprawidłowego ustalania wysokości składki wypadkowej?
  • Dlaczego działy finansowe powinny bliżej przyjrzeć się kosztom z niej wynikającym?
  • Na co zwrócić uwagę, chcąc obniżyć dotychczasowe zobowiązania wobec ZUS z tytułu składki wypadkowej?