Zamknij

350 mln PLN wsparcia w ramach 2.1. POIR

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > 350 mln PLN wsparcia w ramach 2.1. POIR

Ostatni konkurs na wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw – 350 mln PLN do rozdysponowania w ramach działania 2.1. POIR.

 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło ostatni już nabór w ramach działania 2.1. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Na prowadzenie przedsięwzięć z zakresu utworzenia lub rozwoju infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych i centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach przeznaczono 350 mln PLN, w tym 60 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupów aparatury, sprzętu, technologii i niezbędnej pozostałej infrastruktury, służącej prowadzeniu prac B+R dzięki czemu przedsiębiorcy zwiększą swoje możliwości w zakresie tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

To ostatni tak duży konkurs, przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorstw – bez względu na ich wielkość, w którym można uzyskać zwrot środków poniesionych na przedsięwzięcia inwestycyjne, koszty wiedzy technicznej i koszty doradztwa oraz równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych z realizacją projektu.

 

BUDŻET: 350 mln PLN

WARTOŚĆ KOSZTÓW: min. 2 mln PLN, max 50 mln PLN

BENEFICJENCI: MŚP, duże przedsiębiorstwa


Koszty podlegające refundacji

  • Zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej
  • Roboty i materiały budowlane
  • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych
  • Nabycie lub leasing nieruchomości
  • Wiedza techniczna, doradztwo i równorzędne usługi wykorzystywane na potrzeby projektu

 

Poziomy dofinansowania*

Nakłady inwestycyjne: od 10% do 50%**

Koszty wiedzy technicznej, doradztwa i usług równorzędnych: 25%

Zakup materiałów i produktów: 25%

*W przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw intensywność wsparcia zwiększona jest o 20pp. W przypadku średnich przedsiębiorstw intensywność wsparcia zwiększona jest o 10pp

**Wysokość wsparcia uzależniona od lokalizacji przedsięwzięcia (Warszawa – 10%, województwa Polski Wschodniej – 50%)

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *