Wybierz stronę kraju
Zamknij

Europejski Ranking Innowacyjności 2019. Jak Polska wypada na tle Europy?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Europejski Ranking Innowacyjności 2019. Jak Polska wypada na tle Europy?
Aktualności
8 sierpnia, 2019

17 czerwca Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Po raz pierwszy w historii europejskie dokonania z zakresu innowacji przewyższyły osiągnięcia USA. Do czołowych innowatorów na Starym Kontynencie należą państwa skandynawskie, zaś Polska zajęła w rankingu czwarte miejsce od końca. Firmy w Polsce wciąż w zbyt małym stopniu korzystają z dostępnych zachęt podatkowych, takich jak ulga B+R i IP Box. Pozwalają one uzyskać środki na dalszy rozwój i prowadzenie innowacyjnych projektów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i obszar działalności.

 
Komisja Europejska co roku publikuje ranking porównujący państwa członkowskie UE oraz Islandię, Izrael, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę pod względem innowacyjności. Ranking zawiera analizę mocnych i słabych stron krajowych systemów badań i rozwoju, dzięki czemu uwzględnione w nim państwa pozyskują wiedzę na temat obszarów do poprawy. Jest on również zestawiany z wynikami największych międzynarodowych konkurentów: Australii, Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Republiki Południowej Afryki, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska wyprzedza tak innowacyjne gospodarki, jak chińska i po raz pierwszy amerykańska, ustępując jedynie Japonii i Korei Południowej.
 

Szwecja liderem rankingu

W oparciu o wyniki rankingu, państwa członkowskie są dzielone na cztery grupy: liderów innowacji, silnych, umiarkowanych i słabych innowatorów. Od 2011 r. wyniki Unii Europejskiej wzrosły średnio o 8,8%, a poprawa ta dotyczyła 25 krajów członkowskich. Zwiększenie potencjału innowacyjnego dotyczy w szczególności Estonii, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Malty oraz Wielkiej Brytanii. Największy spadek dotyczy zaś Rumunii i Słowenii. Czołową pozycję zajmują kraje skandynawskie: Szwecja, Finlandia i Dania.

W poszczególnych obszarach liderami innowacyjności są następujące kraje:

  • zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom – Dania
  • atrakcyjne systemy badań naukowych – Luksemburg
  • finansowanie i wsparcie – Francja
  • inwestycje przedsiębiorstw – Niemcy
  • innowacje w MŚP – Portugalia
  • współpraca biznesu z nauką – Austria
  • aktywa intelektualne – Malta
  • wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży – Irlandia

 

Polska w III lidze innowatorów

W tegorocznym Europejskim Rankingu Innowacyjności Estonia po raz pierwszy znalazła się
w kategorii silnych innowatorów. Jest to osiągnięcie o tyle warte odnotowania, że dokonała tego jako pierwszy kraj z grupy państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. Jak na jej tle wypada Polska? Co prawda została zaliczona do grona umiarkowanych innowatorów, ale zajęła czwarte miejsce od końca. Wyprzedza jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Na wyższych miejscach uplasowały się inne państwa regionu – Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa.

Tak niska pozycja Polski pokazuje, że prócz wprowadzenia zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R, IP Box) i dostępności wsparcia finansowego ze środków unijnych, konieczne jest również większe wypromowanie wspomnianych mechanizmów i stworzenie bardziej przyjaznego środowiska do współpracy między biznesem a nauką.

Ulga B+R i IP Box są ważnym krokiem na drodze do budowania ekosystemu innowacyjności
w Polsce. Stanowią bardzo atrakcyjne wsparcie dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Warto podkreślić, że ulga B+R nagradza wszystkie przedsiębiorstwa, które choćby próbują rozwijać działania nakierowane na wzrost innowacyjności. Jednak bez większego zaangażowania państwa w promocję ulg podatkowych nie dogonimy Czech czy Estonii. Wysokość PKB na mieszkańca, procent osób zatrudnionych w produkcji zaawansowanych technologii oraz liczba przedsiębiorstw realizująca badania i rozwój w odniesieniu do populacji plasują nas znacznie poniżej średniej dla całej UE.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *