Zamknij

Europejski Ranking Innowacyjności 2019. Jak Polska wypada na tle Europy?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Europejski Ranking Innowacyjności 2019. Jak Polska wypada na tle Europy?

17 czerwca Komisja Europejska opublikowała kolejną edycję Europejskiego Rankingu Innowacyjności. Po raz pierwszy w historii europejskie dokonania z zakresu innowacji przewyższyły osiągnięcia USA. Do czołowych innowatorów na Starym Kontynencie należą państwa skandynawskie, zaś Polska zajęła w rankingu czwarte miejsce od końca. Firmy w Polsce wciąż w zbyt małym stopniu korzystają z dostępnych zachęt podatkowych, takich jak ulga B+R i IP Box. Pozwalają one uzyskać środki na dalszy rozwój i prowadzenie innowacyjnych projektów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i obszar działalności.

 
Komisja Europejska co roku publikuje ranking porównujący państwa członkowskie UE oraz Islandię, Izrael, Macedonię Północną, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Turcję i Ukrainę pod względem innowacyjności. Ranking zawiera analizę mocnych i słabych stron krajowych systemów badań i rozwoju, dzięki czemu uwzględnione w nim państwa pozyskują wiedzę na temat obszarów do poprawy. Jest on również zestawiany z wynikami największych międzynarodowych konkurentów: Australii, Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej, Republiki Południowej Afryki, Rosji i Stanów Zjednoczonych. Unia Europejska wyprzedza tak innowacyjne gospodarki, jak chińska i po raz pierwszy amerykańska, ustępując jedynie Japonii i Korei Południowej.
 

Szwecja liderem rankingu

W oparciu o wyniki rankingu, państwa członkowskie są dzielone na cztery grupy: liderów innowacji, silnych, umiarkowanych i słabych innowatorów. Od 2011 r. wyniki Unii Europejskiej wzrosły średnio o 8,8%, a poprawa ta dotyczyła 25 krajów członkowskich. Zwiększenie potencjału innowacyjnego dotyczy w szczególności Estonii, Grecji, Holandii, Litwy, Łotwy, Malty oraz Wielkiej Brytanii. Największy spadek dotyczy zaś Rumunii i Słowenii. Czołową pozycję zajmują kraje skandynawskie: Szwecja, Finlandia i Dania.

W poszczególnych obszarach liderami innowacyjności są następujące kraje:

  • zasoby ludzkie i otoczenie sprzyjające innowacjom – Dania
  • atrakcyjne systemy badań naukowych – Luksemburg
  • finansowanie i wsparcie – Francja
  • inwestycje przedsiębiorstw – Niemcy
  • innowacje w MŚP – Portugalia
  • współpraca biznesu z nauką – Austria
  • aktywa intelektualne – Malta
  • wpływ na poziom zatrudnienia i wielkość sprzedaży – Irlandia

 

Polska w III lidze innowatorów

W tegorocznym Europejskim Rankingu Innowacyjności Estonia po raz pierwszy znalazła się
w kategorii silnych innowatorów. Jest to osiągnięcie o tyle warte odnotowania, że dokonała tego jako pierwszy kraj z grupy państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. Jak na jej tle wypada Polska? Co prawda została zaliczona do grona umiarkowanych innowatorów, ale zajęła czwarte miejsce od końca. Wyprzedza jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Na wyższych miejscach uplasowały się inne państwa regionu – Czechy, Słowacja, Litwa i Łotwa.

Tak niska pozycja Polski pokazuje, że prócz wprowadzenia zachęt podatkowych na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R, IP Box) i dostępności wsparcia finansowego ze środków unijnych, konieczne jest również większe wypromowanie wspomnianych mechanizmów i stworzenie bardziej przyjaznego środowiska do współpracy między biznesem a nauką.

Ulga B+R i IP Box są ważnym krokiem na drodze do budowania ekosystemu innowacyjności
w Polsce. Stanowią bardzo atrakcyjne wsparcie dla firm prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Warto podkreślić, że ulga B+R nagradza wszystkie przedsiębiorstwa, które choćby próbują rozwijać działania nakierowane na wzrost innowacyjności. Jednak bez większego zaangażowania państwa w promocję ulg podatkowych nie dogonimy Czech czy Estonii. Wysokość PKB na mieszkańca, procent osób zatrudnionych w produkcji zaawansowanych technologii oraz liczba przedsiębiorstw realizująca badania i rozwój w odniesieniu do populacji plasują nas znacznie poniżej średniej dla całej UE.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *