Wybierz stronę kraju
Zamknij

50% kosztów uzyskania przychodu dla programistów

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > 50% kosztów uzyskania przychodu dla programistów
Baza wiedzy
22 listopada, 2019

W katalogu działalności objętych ulgą dla twórców, która umożliwia zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów, mieści się aktywność twórcza w zakresie programów komputerowych. Dotyczy to prac autorskich programistów, architektów IT, analityków systemów komputerowych, webdeveloperów, grafików komputerowych i product ownerów. Sądy w Polsce przychylnie rozpatrują skargi od indywidualnych interpretacji podatkowych podważających możliwość odliczenia kosztów autorskich przez informatyków.
 
 
Programy komputerowe podlegają takiej samej ochronie prawno-autorskiej, jak utwory literackie i obejmuje ona ich wszystkie formy. Taki program musi spełniać kilka warunków, tj. powinien być:

 • wytworem działania człowieka,
 • przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze odznaczającym się oryginalnością, niepowtarzalnością, niebanalnością, nierutynowością i elementami indywidualizującymi twórcę,
 • ustalony w jakiejkolwiek postaci kodu źródłowego czy wynikowego lub też innej formie zapisu.

Do dzieł twórczych związanych z pracami nad programami komputerowymi mogą należeć:

 • opisy koncepcji,
 • analizy, specyfikacje, instrukcje, propozycje rozwiązań architektonicznych czy systemowych niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu,
 • utwory połączone z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczniki użytkownika.

Stworzenie programu komputerowego następuje w momencie, gdy zostanie on zapisany na nośnik – wtedy na program można nałożyć ochronę prawno-autorską. Nie ma przy tym znaczenia, czy jego forma jest czytelna, a zapis widoczny. Istotne, aby efekt jego działania był dostrzegalny.
 

Kiedy można odliczyć ulgę dla twórców?

Twórca programu komputerowego może zostać objęty ulgą dla twórców, jeśli:

 • posiada status twórcy,
 • otrzymuje wynagrodzenie z tytułu korzystania z prawa autorskiego – honorarium autorskie,
 • uzyskuje przychody z określonych rodzajów działalności (tworzenie oprogramowania, działalność B+R),
 • jego utwór zaistniał w świetle prawa autorskiego,
 • doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do stworzonego utworu.

W „Projekcie interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania 50% kosztów autorskich” z 3 stycznia 2019 r. przyjęto, że dla uznania części wynagrodzenia jako honorarium autorskiego i dla zastosowania wobec niego podwyższonych kosztów uzyskania przychodów konieczne jest:

 • powstanie w ramach stosunku pracy utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego i przyjęcie go przez pracodawcę,
 • dysponowanie obiektywnymi dowodami potwierdzającymi stworzenie przez pracownika utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego,
 • wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od innych składników wynagrodzenia pracownika-twórcy.

 

W przypadku wątpliwości

Warto podkreślić, że organy podatkowe w interpretacjach indywidualnych z zakresu ulgi dla twórców dość często przyjmują szerokie rozumienie działalności w zakresie programów komputerowych. Według utartej ścieżki interpretacyjnej, korzystanie i rozporządzanie prawami autorskimi dotyczy wszelkich utworów, które powstają w związku z działaniami podejmowanymi w celu stworzenia programów komputerowych. Na powstanie programu komputerowego składa się wiele pojedynczych elementów składowych, których powiązanie daje w efekcie produkt informatyczny (utwór). Czynności stanowiące pośrednie rezultaty działalności twórczej powinny zostać zweryfikowane przez pryzmat związku z ostatecznym programem komputerowym.

Jeśli ustalenie autorskiego charakteru prac wykonywanych przez pracownika nastręcza trudności, z pomocą może przyjść Departament Prawny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który jest organem właściwym do identyfikowania dzieł lub prac autorskich.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *