Zamknij
photo-1600363503477-a8d1d6d57dfc

Analiza i obniżenie kosztów PFRON

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Analiza i obniżenie kosztów PFRON

Celem projektu było obniżenie wpłat na PFRON poprzez wygenerowanie odpowiedniej wysokości ulg dzięki współpracy z Zakładami Pracy Chronionej (ZPCH). Jednocześnie należało utrzymać jakość zarządzania kosztami zgodną z kulturą organizacyjną spółki. Projekt obejmował kilkanaście lokalizacji na terenie całej Polski.

photo-1498717109731-08a68db46d2c

Kluczowe kroki

 • szczegółowa analiza aktualnego kosztu PFRON oraz historii zmian jego wysokości
 • stworzenie symulacji obrazującej możliwe zmiany wysokości kosztu PFRON z udziałem zmiennych danych na przestrzeni kolejnych kilku lat
 • wnikliwa analiza aktualnych kosztów, ich struktury i strategii zarządzania nimi
 • przygotowanie profesjonalnego raportu dopasowanego do polityki zakupowej oraz wymagań jakościowych, który zawierał rekomendacje możliwych zmian wpływających na zmniejszenie wpłat na PFRON
 • skuteczne przeprowadzenie postępowań zakupowych obniżających koszty i wyłonienie usługodawcy spośród podmiotów udzielających ulg we wpłatach na PFRON

 

Szczególny wkład

 • w ramach analizy kosztów wskazaliśmy lokalizacje zakładów aktualnie współpracujących z podmiotami ze statusem ZPCH, które jednak nie otrzymywały ulg z uwagi na brak terminowych płatności lub z uwagi na ograniczony zakres świadczonych usług
 • ujednoliciliśmy zarządzanie kosztami w wielu lokalizacjach spółki
 • scentralizowaliśmy nadzór nad współpracą z ZPCH
 • usprawniliśmy proces przepływu dokumentów

 

Uzyskane oszczędności

 • 490 000 zł w 2019 r.
 • 1 050 000 zł w 2020 r.
 • 1 120 000 zł na rok 2021 r.
 • 1 230 000 zł na rok 2022 r.
 • czas trwania projektu: 6 miesięcy (od podpisania umowy do rozpoczęcia korzystania z ulg)

Nasz klient

Firma z branży górniczej i wydobywczej