Zamknij

Dobre miejsce na inwestycje w R&D? Polska!

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC innowacji > Dobre miejsce na inwestycje w R&D? Polska!
ABC innowacji
13 maja, 2024

Znaczenie sektora R&D dla gospodarki globalnej stale rośnie. Inwestycje w badania i rozwój są tym, co znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności firm – realizowane w organizacjach projekty innowacyjne pomagają optymalizować procesy, zwiększają efektywność działań i budują przewagi rynkowe.

Polska na tle krajów europejskich wciąż jeszcze zajmuje odległe miejsce pod kątem innowacyjności, ta sytuacja ma jednak szansę szybko się zmienić – nasz kraj z roku na rok zwiększa nakłady na działalność badawczo-rozwojową w stosunku do PKB. Analiza wysokości nakładów na badania i rozwój podjętych przez firmy (BERD) wskazuje na istotny wzrost w ostatnich latach. Startując od 19 mld zł w 2019 roku, inwestycje sukcesywnie się zwiększały, osiągając 20,4 mld zł w 2020, 23,7 mld zł w 2021, aż po 29,5 mld zł w 2022 roku. Jest to oznaka, że polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej angażują środki w rozwój nowych technologii i usług.

Równie istotnym czynnikiem w kontekście rozwoju innowacyjności są warunki gospodarcze danego kraju oraz jego ekosystem wsparcia dla działalności R&D. Raport „The Benchmark 2024”, zrealizowany przez Ayming Institute, poświęcony tematyce zachęt podatkowych na badania i rozwój w poszczególnych regionach świata, daje odpowiedź na pytanie, które z państw stworzyły najlepsze pod tym względem warunki dla przedsiębiorców i jak na tym tle prezentuje się Polska.

Stabilna pozycja Polski w regionie

W raporcie posłużono się dwoma czynnikami, służącymi ewaluacji warunków do rozwoju innowacji na poszczególnych rynkach: pierwszym z nich jest „hojność” (generosity), wyrażona w procentach, odzwierciedlająca wielkość ulgi na badania i rozwój w danym kraju, drugim natomiast „łatwość wnioskowania” (ease of application), reprezentująca przystępność procedur aplikacyjnych.

W Polsce poziom hojności ulgi na badania i rozwój wynosi 19%, a w przypadku kosztów osobowych związanych z badaniami i rozwojem nawet 38%. Poziom skomplikowania korzystania z ulgi B+R eksperci Ayming ocenili jako łatwy (na trzystopniowej skali). Zgodnie z definicją oznacza to, że nie nastręcza ono trudności specjalistom z doświadczeniem w danym kraju.

Co wpłynęło na pozytywną ocenę Polski? Wyróżnikami systemu wsparcia B+R w naszym kraju jest przede wszystkim odliczenie podatkowe, w przypadku ulgi B+R, sięgające aż 200% dla kosztów kwalifikowanych związanych z wynagrodzeniami  czy też możliwość jej rozliczania  do pięciu lat rozrachunkowych wstecz.

Dla porównania, potencjalna skala wsparcia finansowego dla innowacji w Czechach wyniosła nieznacznie więcej, bo 19,3%, przy jednocześnie bardziej skomplikowanym systemie korzystania z ulg (ocena „średni”). Słowacja oferuje natomiast przedsiębiorcom wyższe korzyści finansowe („hojność” na poziomie 23,9%), jednak podobnie jak Czechy, wypada słabiej od Polski w kontekście skomplikowania procedur aplikacyjnych.

Duży potencjał, ale też pole do poprawy

Jak wynika z raportu, oferowane w Polsce rozwiązania wyróżniają się na tle innych krajów pod kątem ich przystępności. Jednak biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych zachęt nasz kraj plasuje się w średniej. Rekordowo wysoki wskaźnik hojności odnotowała Portugalia (49,4%), gdzie program ulg podatkowych na projekty B+R zakłada stawkę podstawową w wysokości 32,5% na wszystkie kwalifikowalne koszty oraz dodatkową stawkę przyrostową 50% na przekraczające średnią koszty kwalifikowalne z ostatnich dwóch lat. Sam system aplikacyjny oceniono jednak jako trudny, ze względu na restrykcyjne warunki ewaluacji.

Innym krajem, który poszczycić się może wysokim współczynnikiem hojności, jest Irlandia (30%), w jej przypadku jednak ulgę na badanie i rozwój można stosować jedynie w odniesieniu do ostatniego roku obrachunkowego. Wskaźnik hojności na poziomie 25,5% przypadł z kolei Singapurowi. Mamy tu do czynienia ze zryczałtowaną ulgą B+R dla wszystkich firm na poziomie 150% oraz dalszym odliczeniem 150% od pierwszych 40 000 SGD niektórych kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem, że działalność innowacyjna realizowana jest na terenie kraju.

W przypadku niektórych rynków, jak m.in. Kanada, Hiszpania czy Francja, skala zachęt podatkowych jest różna w zależności np. od wielkości przedsiębiorstwa, które się o nią ubiega czy rodzaju realizowanych projektów.

Atrakcyjny rynek dla inwestorów

Polska jest krajem, który dzięki dynamicznemu wzrostowi nakładów na innowacje staje się coraz istotniejszym graczem na arenie międzynarodowej. Dobre warunki dla inwestorów, obejmujące m.in. wsparcie państwa, hojne zachęty podatkowe w ramach dostępnych ulg (ulga B+R, ulga na robotyzację i inne), w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą specjalistów, dają duże możliwości kreowania rozwiązań rozwojowych.

Synergia tych czynników znacząco wzmacnia konkurencyjną pozycję Polski na tle regionu, co ma szansę przełożyć się na wzrost inwestycji w naszym kraju. Podmioty szukające chłonnego rynku dla swoich inwestycji powinny zatem rozważyć realizację projektów badawczo-rozwojowych właśnie w Polsce – kraju o niekwestionowanym potencjale dla działalności innowacyjnej.

Raport „The Benchmark 2024” pobrać można pod linkiem > LINK

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *