Zamknij

Nowe zmiany w uldze B+R: wsparcie dla innowacji nabiera większej elastyczności

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Nowe zmiany w uldze B+R: wsparcie dla innowacji nabiera większej elastyczności
Aktualności
7 maja, 2024

Projekt ustawy dotyczący zmiany niektórych przepisów prawnych w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz ulepszenia zasad tworzenia prawa gospodarczego został ostatnio przekazany do konsultacji. Zawiera on m.in. propozycję nowelizacji przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Zmiany mogą dać przedsiębiorcom nowe możliwości odliczeń i zwiększyć atrakcyjność wsparcia. Obejmują one zarówno ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, jak i ustawę o podatku akcyzowym. Stanowi to duży krok naprzód w tworzeniu bardziej przyjaznego dla innowacji środowiska biznesowego.

Obecnie, zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty kwalifikowane dla ulgi B+R obejmują ekspertyzy, opinie i usługi doradcze świadczone przez jednostki naukowe. Proponowana nowelizacja usuwa ten wymóg. Przedsiębiorstwa mogłyby korzystać więc z takich usług również z ramienia innych podmiotów. Może to zwiększyć elastyczność i dostępność możliwości odliczenia kosztów usług.

Dzięki nowelizacji rozszerzeniu ulegnie również art. 18d ust. 2. Pozwoli to na zaliczenie do kosztów kwalifikowanych również przeglądów, konserwacji oraz kalibracji aparatury naukowo-badawczej i specjalistycznego transportu towarów wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej. Zmiany te mają na celu zachęcenie przedsiębiorstw do zintensyfikowania inwestycji w badania i rozwój, eliminując zbędne, nieuzasadnione ograniczenia.

Powyżej nakreślony kierunek zmian znalazł się w rekomendacjach kierowanych przez ekspertów Ayming wraz z Konfederacją Lewiatan do nowego rządu

Poza zmianami w przepisach o podatku dochodowym, w których dotychczas znajdowały się wszystkie preferencyjne ulgi promujące badania i rozwój, projekt nowelizacji dotyczy także ustawy o podatku akcyzowym, w ramach której proponuje się wprowadzenie zwolnienia od akcyzy dla samochodów osobowych wykorzystywanych w celach badawczych przez podmioty posiadające status centrum badawczo-rozwojowego. To ważne udogodnienie dla firm prowadzących zaawansowane prace badawcze, które często wymagają specjalistycznego wyposażenia.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, zwolnienie będzie obowiązywać do momentu wygaśnięcia lub uchylenia decyzji o profesjonalnej rejestracji pojazdu, co zapewnia stabilność i klarowność dla przedsiębiorców korzystających z tego wsparcia.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *