Zamknij

Rola CFO w rozwoju innowacyjności firm

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > ABC innowacji > Rola CFO w rozwoju innowacyjności firm
ABC innowacji
6 maja, 2024

Aktualna sytuacja gospodarcza stawia przed przedsiębiorstwami coraz większe wyzwania – wysoka inflacja i konieczność szukania oszczędności w połączeniu z dynamicznym rozwojem w obszarze nowych technologii i sztucznej inteligencji sprawiają, że coraz trudniej jest zachować konkurencyjność rynkową. Aby to zrobić, firmy muszą zwiększać własną produktywność i poszukiwać innowacyjnych rozwiązań. W realizacji tych ostatnich na przeszkodzie stoją często ograniczenia budżetowe i trudności w zapewnieniu odpowiedniego finansowania. W tym kontekście zaobserwować można ewolucję roli CFO w przedsiębiorstwach. Ich odpowiedzialnością staje się bowiem już nie tylko zarządzanie finansami firmy, ale także aktywny udział w planowaniu i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych.

Od strażnika finansów do partnera biznesowego

Strategiczne znaczenie roli dyrektorów finansowych w procesie zwiększania innowacyjności firm wydaje się oczywiste. Czy jest takie również w percepcji samych zainteresowanych? Jak wynika z raportu Ayming Polska „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyspiesza rozwój biznesu”, bazującego na badaniu zrealizowanym przez agencję badawczą IQS, 54% CFO postrzega swoją rolę w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa jako kluczową. Jednocześnie jedynie 32% uznaje, że w swojej organizacji rzeczywiście bierze udział w działaniach innowacyjnych.

Rozdźwięk ten tłumaczyć może fakt, że tylko 36%% firm oczekuje od swoich dyrektorów finansowych zwiększenia zaangażowania w obszar działań rozwojowych, co z kolei może łączyć się z wciąż tradycyjnym postrzeganiem zadań CFO, ograniczonych do aspektów finansowych i podatkowych.

Technologia szansą na rozwój

 Aż w 70% badanych firm odpowiedzialność za kwestie związane z ich innowacyjnością spoczywa na CEO lub Prezesie Zarządu. W tym kontekście zaskakuje nie tylko niski odsetek wskazań CFO (wspomniane wcześniej 32%), ale również CTO (22%). W dobie dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji i skoku technologicznego rola dyrektorów ds. technologii powinna być postrzegana jako znacznie bardziej istotna w kontekście budowania innowacyjności przedsiębiorstw.

Nowe technologie są jednak obecnie domeną nie tylko działów IT. Wykorzystanie algorytmów AI do analityki dużych porcji danych, optymalizacji procesów finansowych czy przewidywania trendów ma niekwestionowane znaczenie w pracy dyrektorów finansowych, których rekomendacje stanowią oczywisty argument w procesie podejmowania decyzji biznesowych.

Ograniczenia finansowe jako główna bariera działań B+R

Jak wynika z raportu, aż 42% badanych CFO jako główną barierę we wdrażaniu innowacji w organizacjach wskazuje brak środków na ich finansowanie, 18% ankietowanych mówi w tym kontekście o trudnościach w pozyskaniu finansowania zewnętrznego, a 14% – o problemach z korzystaniem z proinnowacyjnych ulg podatkowych. Dowodzi to, jak duży wpływ na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw pełnią w istocie dyrektorzy finansowi. Jednocześnie jedynie 26% badanych przyznało, że korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania i ulg podatkowych wspierających innowacje, przy czym w przeważającej większości oznacza to sięganie po dotacje unijne (73%), w 18% przypadków – po ulgę badawczo-rozwojową, a jedynie w 9% – po ulgę na robotyzację. Tymczasem to właśnie zachęty podatkowe stanowić mogą istotną siłę napędową w optymalizacji budżetów firm stawiających na innowacje.

 CFO może być katalizatorem rozwoju innowacji

Budowanie przewag konkurencyjnych łączy się nierozerwalnie z działalnością rozwojową, ta z kolei wymaga inwestycji. Zwiększenie zaangażowania dyrektorów finansowych w procesy innowacyjne może zatem istotnie przyczynić się do przyspieszenia transformacji przedsiębiorstw pod warunkiem jednak, że zmieni się postrzeganie ich wkładu w kreowanie strategii rozwojowej firm. Jak wynika z raportu Ayming Polska, w tym obszarze wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyraźnie dostrzegalna jest zatem potrzeba dalszej dyskusji o roli CFO w kontekście budowania innowacyjności organizacji, co w efekcie ma szansę wydatnie przyczyniać się do sukcesu przedsiębiorstw.

Raport „Od liczb do innowacji. Jak CFO przyspiesza rozwój biznesu” pobrać można pod linkiem >LINK

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *