Zamknij

Edge computing – innowacja w sektorze IT

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Edge computing – innowacja w sektorze IT
Aktualności
8 kwietnia, 2024

Szybkie i efektywne przetwarzanie danych

Edge computing (przetwarzanie brzegowe) to model obliczeniowy, który przenosi przetwarzanie danych bliżej miejsca ich generowania, czyli na „brzeg” sieci, blisko urządzeń końcowych, takich jak smartfony, sensory czy kamery.W odróżnieniu od obliczeń chmurowych, gdzie dane przesyłane są do globalnych centrów, edge computing zakłada minimalizację czasu potrzebnego do realizacji całego procesu , dzięki przeniesieniu go do samych urządzeń końcowych lub w ich pobliże.

Edge computing znajduje zastosowanie w przypadku smartfonów, kamer, samochodów autonomicznych czy medycznego sprzętu diagnostycznego, czyli wszędzie tam, gdzie czas reakcji i szybkość obliczeń mają kluczowe znaczenie.

Wdrożenie technologii edge computing może wiązać się z koniecznością podjęcia znaczących decyzji inwestycyjnych. Aby odbyło się to bez zbyt dużego obciążania budżetu firmowego należy rozważyć skorzystanie ze źródeł finansowania zewnętrznego, takich jak chociażby ulga na działalność badawczo-rozwojową.

Potencjał technologii edge computing

  • Redukcja opóźnień

Egde computing znacząco przyspiesza przetwarzanie danych, a co za tym idzie – przyczynia się do zwiększenia wydajności procesów. Redukcja opóźnień jest możliwa dzięki eliminacji przesyłu danych do odległych centrów obliczeniowych lub do chmury. Szybkość reakcji ma szczególne znaczenie w obszarach związanych z bezpieczeństwem, dlatego edge computing zaczyna znajdować zastosowanie w przypadku systemów sterowania ruchem, samochodów autonomicznych czy diagnostyki medycznej.

  • Większe bezpieczeństwo danych wrażliwych

Możliwe dzięki edge computing lokalne przetwarzanie danych gwarantuje lepszą kontrolę tego procesu i zwiększone bezpieczeństwo danych. To szczególnie istotne podczas pracy z danymi wrażliwymi – wyeliminowanie konieczności przesyłania ich do globalnych centrów znacząco redukuje potencjalne naruszenia i ryzyko ataku. Izolacja danych umożliwia zarządzanie nimi zgodnie z restrykcyjnymi politykami bezpieczeństwa.

  • Optymalizacja wykorzystania sieci

Edge computing pozwala na optymalizację wykorzystania infrastruktury technologicznej. Przy zastosowaniu tej technologii, pasmo przesyłowe używane jest jedynie do transferu niezbędnej porcji danych, co wyraźnie wpływa na optymalizację przepustowości sieciowej. W przypadku inteligentnych rozwiązań IoT, generujących ogromne ilości danych, edge computing umożliwia skalowanie infrastruktury zależnie od potrzeb oraz podniesienie wydajności aplikacji. Redukcja ilości przesyłanych danych zmniejsza też obciążenie centrów obliczeniowych i pomaga efektywnie wykorzystywać zasoby chmurowe.

  • Większa niezawodność

Edge computing znacząco zwiększa niezawodność systemów nawet w sytuacji przerw w dostępnie do internetu lub chmury. Dzięki lokalnemu przetwarzaniu danych, urządzenia mogą kontynuować działanie nawet przy ograniczonej łączności, funkcjonują bowiem przez większość czasu autonomicznie. Ma to szczególne znaczenie w warunkach niestabilnego środowiska sieciowego.

Od motoryzacji po diagnostykę medyczną

Atuty przetwarzania brzegowego są szczególnie użyteczne w branżach, w których szybkość i niezawodność operacji wykonywanych na danych mają znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Dlatego rozwiązania edge computing zaczynają znajdować zastosowanie we wspomnianych już wcześniej samochodach autonomicznych, pozwalając na szybką reakcję na zmienne warunki drogowe. Innym przykładem może być branża energetyczna, gdzie wykorzystanie edge computing pozwala efektywnie monitorować i kontrolować sieci energetyczne lub optymalizować zużycie energii.

Inteligentne fabryki, inteligentne miasta

Środowiskiem, w którym można wykorzystywać edge computing, jest przemysł 4.0, integrujący procesy produkcyjne z zaawansowanymi technologiami cyfrowymi, sztuczną inteligencją czy uczeniem maszynowym. W inteligentnych fabrykach, dążących do pełnej automatyzacji, przetwarzanie brzegowe umożliwia monitorowanie i analizę danych pochodzących z maszyn w czasie rzeczywistym. Pozwala to skutecznie kontrolować zachodzące procesy produkcyjne, wykrywać na bieżąco wszelkie odchylenia od norm i szybko reagować na zaobserwowane anomalie.

Kolejny obszarem zastosowania tej technologii są Smart Cities, których idea zakłada inteligentne zarządzanie zasobami i infrastrukturą miejską. W przypadku inteligentnych miast, edge computing umożliwia m.in. efektywniejsze funkcjonowanie systemów sterowania ruchem czy transportem ulicznym. Pozwala też optymalizować zarządzanie oświetleniem miejskim, na przykład poprzez dostosowanie intensywności światła latarni do warunków pogodowych czy innych czynników.

Edge computing w służbie zdrowia

Branżą, w której niezawodność i bezpieczeństwo mają wyjątkowe znaczenie, jest sektor ochrony zdrowia. Możliwości zastosowania przetwarzania brzegowego są tu niezwykle bogate i zróżnicowane, począwszy od wsparcia procesów diagnostycznych i monitorowania zdrowia pacjentów na odległość, co ma szczególne znaczenie w słabo skomunikowanych regionach, po kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzanych wrażliwych danych medycznych. Edge computing może być również wykorzystywane w diagnostyce obrazowej do szybkiego przetwarzania i analizy wyników, np. tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.

Ulga badawczo-rozwojowa w kontekście edge computing

Wdrożenie nowych technologii w przedsiębiorstwie pociąga za sobą często znaczne inwestycje, dlatego warto pamiętać o instrumentach podatkowych, które mogą stanowić istotne wsparcie w finansowaniu tego rodzaju projektów. Należy do nich ulga B+R – rodzaj narzędzia podatkowego dla przedsiębiorców, którzy w swojej działalności inwestują w rozwiązania rozwojowe, w tym w innowacje technologiczne.

Jak można skorzystać w ulgi na badania i rozwój w kontekście edge computing? Podlegać mogą te projekty związane z przetwarzaniem brzegowym, które obejmują rozwój nowych technologii, oprogramowania czy systemów. Nad skorzystaniem z tego narzędzia mogą więc zastanowić się firmy, które inwestują w:

  • Rozwój oprogramowania dla urządzeń IoT

W ich przypadku możliwe jest skorzystanie z ulgi B+R na pokrycie części kosztów prac badawczo-rozwojowych.

  • Optymalizację systemów edge dla przemysłu 4.0

Uwzględnieniu w rozliczeniu ulgi B+R podlegać mogą projekty nakierowane na optymalizację systemów edge computing i lepszego ich wykorzystania w inteligentnych fabrykach, w tym dotyczące rozwoju algorytmów przetwarzania danych w czasie rzeczywistym.

  • Bezpieczeństwo danych w edge computing

Pod uwagę brane będą badania nad nowymi metodami zabezpieczania danych przetwarzanych na krawędzi sieci, w tym rozwój zaawansowanych systemów szyfrowania i autentykacji.

Edge computing istotnie oszczędza czas potrzebny na przetwarzanie danych, zwiększa ich bezpieczeństwo i optymalizuje procesy technologiczne, tak więc korzyści płynące z jego wdrożenia są niekwestionowane. Zanim jednak przedsiębiorcy mogą skorzystać z efektów tego rozwiązania, muszą najpierw znaleźć środki na jego sfinansowanie. Jak wynika z badania rynkowego, zrealizowanego na zlecenie Ayming Polska przez IQS, aż 42% firm uznaje ograniczenia budżetowe za główną przeszkodę we wdrażaniu innowacji. Zastosowanie ulgi B+R pozwala znacząco zminimalizować koszty poniesione w tym procesie, dając tym samym firmom stawiającym na rozwój większą swobodę w realizacji projektów.

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *