Zamknij

Inwestowanie w robotyzację. Jaką pomoc otrzymają firmy w Polsce?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Inwestowanie w robotyzację. Jaką pomoc otrzymają firmy w Polsce?
Aktualności
5 sierpnia, 2021

W dobie wyjątkowo dynamicznego rozwoju cyfryzacji i automatyzacji, polscy przedsiębiorcy powinni nie tylko coraz aktywniej poszukiwać możliwości opracowywania innowacyjnych produktów czy usług, ale również tworzyć nowoczesne warunki pracy, które przyśpieszą i ułatwią prowadzone działania. Zwiększenie robotyzacji produkcji jest jednym z kluczowych wyzwań rodzimych firm, silnie wpisującym się w trendy związane z rozwojem tzw. „Przemysłu 4.0”. Od 2022 roku innowatorzy w Polsce będą mogli skorzystać z ulgi na robotyzację, która umożliwi im odzyskanie 50 proc. poniesionych na ten cel kosztów.
 

Zapowiadana w ramach Polskiego Ładu ulga robotyzacyjna ma zachęcić przedsiębiorstwa do poszukiwania nowości technologicznych i co za tym idzie, inwestowania w rozwój i modernizację procesów produkcyjnych. Nie tylko przyspieszy to działania operacyjne fabryk, ale też uwolni pracowników od wykonywania niebezpiecznych, bardzo precyzyjnych czy też monotonnych czynności. Nowa ulga ma w zamierzeniu pomóc tym firmom, których ograniczone zasoby finansowe nie pozwalały dotąd na tak kosztowne inwestycje. Możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania 50 proc. kosztów ponoszonych na robotyzację produkcji będzie stanowić realne wsparcie finansowe dla firm inwestujących w innowacje.
 

Ulga B+R a ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację będzie mechanizmem dostępnym dla wszystkich przedsiębiorców, także tych, którzy nie prowadzą działalności badawczo-rozwojowej i nie rozliczali do tej pory ulgi na badania i rozwój (ulgi B+R). Tymczasem obie preferencje w wielu przypadkach będzie można połączyć i tym samym zwiększyć korzyść podatkową.

Robotyzacja produkcji może wiązać się m.in. z:

  • koniecznością zaprojektowania i opracowania nowego przebiegu procesów,
  • testami, uruchomieniem i kalibracją zakupionych robotów, maszyn i urządzeń oraz
  • ponoszeniem kosztów związanych ze stratami materiałowymi wynikającymi z procesu wypracowywania docelowej jakości i wydajności produkcji.

Koszty ponoszone na takie działania mogą być kwalifikowane do rozliczenia w ramach ulgi B+R, a skorzystanie z tej preferencji już dziś umożliwia odliczenie od podatku dochodowego dodatkowych 100 proc. wartości tych kosztów.

Znaczącym rozszerzeniem możliwych do uzyskania oszczędności będzie udostępnione od roku 2022 rozliczenie ulgi na robotyzację, który pozwoli firmom produkcyjnym obniżyć takie koszty jak:

  • zakup lub leasingowanie nowych robotów i kobotów,
  • zakup oprogramowania niezbędnego do użytkowania zainstalowanych robotów,
  • zakup osprzętu i urządzeń związanych ze sterowaniem, zdalnym zarządzaniem czy serwisowaniem robotów,
  • zakup maszyn, urządzeń czy systemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w obszarze funkcjonowania robotów,
  • usługi szkoleniowe dla pracowników obsługujących nowe systemy i sprzęt.

 

Rozliczenie ulgi na robotyzację

Mechanizm rozliczania ulgi na robotyzację nie będzie obcy dla tych przedsiębiorców, którzy korzystają już poprawnie i w pełnym dostępnym zakresie z ulgi B+R. Warunkiem bezpiecznego skorzystania z nowej preferencji będzie jednak poprawna ocena ponoszonych kosztów. Przede wszystkim chodzi o określenie, czy nabywane urządzenie spełnia rozbudowaną, opisaną w opiniowanej właśnie ustawie definicję fabrycznie nowego robota przemysłowego.

Zapisem budzącym ciekawość jest widniejące w projekcie ustawy uwzględnianie w uldze kosztów uzyskania przychodu wynikających z nabycia wymienionych wyżej elementów, nie zaś wartości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Zapis pozostawiony w takim kształcie, pomimo mniejszego niż w uldze B+R odliczenia, które wynosi 100 proc. w stosunku do amortyzacji środków trwałych wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, będzie dawał podatnikom możliwość szybkiego, jednorazowego odzyskania znacznie większej części kosztów poniesionych na stanowiące środki trwałe roboty.

Warto mieć na uwadze, że firmy produkcyjne planujące inwestycje w rozbudowę parków maszynowych niejednokrotnie będą mierzyć się nie tylko z samą instalacją i uruchomieniem nowych robotów, ale również z koniecznością zaplanowania i wdrożenia licznych zmian i usprawnień procesowych. Opracowywanie innowacji procesowych stanowić będzie szansę na dodatkowe zredukowanie podatku dzięki skorzystaniu z ulgi na działania badawczo-rozwojowe.

 
Autor: Kinga Gala, Konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *