Zamknij

Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zasady ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe

Składki na ubezpieczenia społeczne ustalane są w stałej wysokości stopy procentowej dla wszystkich płatników składek. Od tej zasady jest jeden wyjątek i dotyczy składki na ubezpieczenie wypadkowe.

 

Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest zróżnicowana. Płatnicy są podzieleni na 3 grupy, dla których składka wypadkowa jest ustalana na odmiennych zasadach:

  • płatnicy opłacający składkę na ubezpieczenie wypadkowe w jednej, zryczałtowanej wysokości (1,8% w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.),
  • płatnicy, dla których stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe jest ustalana na podstawie rodzaju przeważającej działalności według PKD,
  • płatnicy, którym stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe ustala indywidualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalanie składki wypadkowej przez ZUS

ZUS ustala stopę procentową składki wypadkowej dla płatnika podlegającego wpisowi do rejestru REGON, zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych oraz który miał obowiązek przekazania informacji ZUS IWA przez 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe. Stanowi o tym art. 28 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 5 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1242 z późn. zm.).

Spośród trzech ww. grup dwie pierwsze znają wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej ich od 1 kwietnia 2017 r. W porównaniu z poprzednim rokiem składkowym nie zmieniły się ani zasady ustalania tej składki, ani wysokości parametrów, na podstawie których płatnicy mogą samodzielnie określić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. W innej sytuacji są płatnicy z trzeciej grupy, którzy otrzymują z ZUS zawiadomienia o obowiązującej ich wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o wysokości stopy procentowej składki wypadkowej obowiązującej w roku składkowym 2017–2018 ZUS miał obowiązek zawiadomić do 20 kwietnia 2017 r. Jeżeli zawiadomienie z ZUS w tym okresie nie dotarło, wówczas należy zwrócić się do jednostki organizacyjnej ZUS, właściwej ze względu na swoją siedzibę z wnioskiem o podanie wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Warto też wyjaśnić, czy przyczyny nieotrzymania zawiadomienia nie leżą po stronie płatnika.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *