Zamknij

Składka wypadkowa

Niewiele firm szuka oszczędności w obszarze składki wypadkowej. Weryfikacja poprawności jej wyliczenia może przynieść zwrot nadpłat w wysokości nawet 3 proc. rocznej masy wynagrodzeń.

Home > Koszty pracy i środowiska pracy > Składka wypadkowa
photo-1527199768775-bdabf8b32f61

Składka wypadkowa jest kosztem opłacanym w całości przez pracodawcę. Ustala się ją indywidualnie, a jej wysokość jest uzależniona od kilku czynników. Regularna i coroczna weryfikacja składki wypadkowej pozwala uzyskać znaczące oszczędności.


Składki na ubezpieczenie wypadkowe – co trzeba wiedzieć?

Składka na ubezpieczenie wypadkowe jest jedyną składką w polskim systemie ubezpieczeń społecznych, która jest zależna od wielu czynników i ruchoma. Wysokość stopy procentowej składki wypadkowej zależy m.in. od liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia i poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa i związanej z nią kategorii ryzyka. Każda firma, która skutecznie dba o bezpieczeństwo i higienę pracy, a tym samym minimalizuje występowanie zagrożeń i wypadków w środowisku pracy, płaci niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe. Nie wystarczy raz ustalić wysokość składki – trzeba ją weryfikować co roku i to pod kątem wielu czynników.

 

Z analiz Ayming wynika, że firmy tracą na zawyżaniu opłat z tytułu składki wypadkowej.

65%
nadpłat składki wypadkowej wynika z warunków zagrożenia
75%
firm płaci składkę wyliczoną w oparciu o wyższą stopę procentową niż to wynika z ich kodu PKD

Składka wypadkowa nieoczywistym kosztem

W wielu przypadkach osoby decyzyjne w firmach nie mają świadomości, że składka wypadkowa jest rozliczana w sposób nieprawidłowy, co skutkuje znaczącymi nadpłatami. Tymczasem płatnicy mogą weryfikować obciążenia z tytułu składki wypadkowej i skutecznie odzyskiwać nadpłacone środki za maksymalny okres przeszły wynikający z prawa lub historii składkowej przedsiębiorstwa.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe

Z doświadczenia Ayming wynika, że składka wypadkowa jest często traktowana przez firmy jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy. Przez to nie jest tak ściśle kontrolowany przez działy finansowe jak inne koszty operacyjne. Pokutuje przekonanie, że jest to stała danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii.

Dlaczego składka wypadkowa jest istotna w kontekście kosztów operacyjnych firm?

Pobierz ulotkę

Jak warunki zagrożenia wpływają na wysokość składki wypadkowej?

Pobierz ulotkę

 

Koszt ubezpieczenia wypadkowego pod kontrolą ekspertów

Ayming Polska przeprowadza kompleksową weryfikację składki wypadkowej. Obejmuje ona szereg działań w celu uzyskania oszczędności oraz zminimalizowania poziomu składek w kolejnych latach.

1600
zrealizowanych projektów w Polsce
99%
skuteczności w zakresie wniosków złożonych do ZUS
125 mln
zidentyfikowanych oszczędności w zakresie składki wypadkowej

Zmiany od przyszłego roku

Bieżący rok to ostatnia okazja na odzyskanie nadpłat z ZUS tytułem składki wypadkowej bez ograniczenia okresem rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2024 płatnicy nie będą mogli bowiem składać korekt deklaracji za okres dłuższy niż 5 lat wstecz. W wyniku zmian, przedsiębiorcy mogą stracić szansę na odzyskanie co najmniej 50 proc. poniesionych kosztów. Problem dotyczy dużej części przedsiębiorstw. W 2022 roku liczba firm płacących składkę wypadkową równą lub wyższą niż wynika to z ich kodu PKD wyniosła 70 tys.

W wyniku wprowadzonych zmian, potencjał możliwości odzyskania nadpłaconych kwot zmaleje o co najmniej 50 proc. Przykładowo, wartość spadnie:

 • z 200 tys. zł do 100 tys. zł dla firm z 200 pracownikami,
 • z 550 tys. zł do 225 tys. zł dla firm z 500 pracownikami,
 • z 1,3 mln zł do 650 tys. zł dla firm z 1500 pracownikami.

Ubezpieczenie wypadkowe – co oferujemy?

 • weryfikację wysokości składki wypadkowej i uzyskanie ewentualnych nadpłat za maksymalny okres przeszły wynikający z prawa lub historii składkowej przedsiębiorstwa
 • ocenę stanu wypadkowości w spółce, która bezpośrednio wpływa na koszty składki wypadkowej
 • analizę parametrów występujących w spółce i czynników szkodliwych dla zdrowia zgodnie z obowiązującymi normami i interpretacjami ZUS, PIP i GUS
 • dostosowanie wysokości współczynnika korygującego w celu uzyskania optymalnej składki wypadkowej
 • badanie poprawności dokumentacji i jej zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych
 • wsparcie merytoryczne i prawne w czasie ewentualnych kontroli ZUS i PIP
 • bezpieczeństwo wdrożenia – potwierdzamy z ZUS prawidłowość proponowanych rozwiązań

Co nas wyróżnia?

 • największe doświadczenie na rynku – w 2005 r. wprowadziliśmy tę usługę na polski rynek
 • bezpieczeństwo wdrożenia proponowanych rozwiązań, dzięki stosowaniu autorskiej metodologii
 • stosowanie rozwiązań prawnych, które istotnie zwiększają skalę możliwych do osiągnięcia oszczędności
 • zespół złożony z ekspertów prawnych, byłych pracowników ZUS i specjalistów z zakresu BHP
 • współpraca ze wszystkimi 43 oddziałami ZUS na terenie całej Polski i z blisko połową z 215 inspektoratów
 • przygotowywanie profesjonalnej dokumentacji przez uprawnionych specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz BHP