Zamknij

Na czym polega ulga B+R?

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Na czym polega ulga B+R?
Baza wiedzy
29 listopada, 2018

Ulga podatkowa na badania i rozwój to prosty instrument fiskalny, który pozwala podatnikom CIT i PIT odliczyć od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową, uznane przez ustawodawcę za kwalifikowane. Mimo że ulga B+R jest bardzo korzystnym rozwiązaniem podatkowym dla przedsiębiorców, wielu z nich nie wie, jak z niej korzystać. Duża część nie jest też w ogóle świadomych tego, że może ją odliczyć we własnej firmie.

 

Preferencja podatkowa w uldze B+R polega na tym, że koszty związane z działalnością badawczo-rozwojową dwukrotnie wpływają u podatników CIT/PIT na wysokość podstawy podatku dochodowego:

  • po raz pierwszy, gdy podatnicy ujmują koszty kwalifikowane w kosztach uzyskania przychodów na zasadach ogólnych (w 100 proc.),
  • po raz drugi, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R, ujętych już wcześniej przez podatnika w kosztach podatkowych.

W rezultacie przedsiębiorca może wykorzystać podatkowo dany wydatek B+R w 200 proc. Najpierw ujmując go jako koszt uzyskania przychodu (100 proc.). Następnie odpisując 100 proc. tego samego wydatku od obliczonej już podstawy opodatkowania (będącej zazwyczaj dochodem tego podatnika).

 

Kiedy odliczyć ulgę B+R?

Ulga B+R jest odliczana w roku poniesienia kosztów kwalifikowanych. Rozliczana jest corocznie wraz z deklaracją CIT/PIT lub korektą zeznania podatkowego. W przypadku odnotowania straty lub gdy dochód jest niższy niż wartość przysługującego odliczenia, przedsiębiorstwo może odliczyć ulgę za dany rok podatkowy przez kolejne 6 lat.

Podatnik z przesuniętym rokiem podatkowym dokonuje odpisu związanego z ulgą badawczo-rozwojową według zasad obowiązujących w roku podatkowym, za który dokonuje odliczenia.

W celu skorzystania z ulgi na badania i rozwój, przedsiębiorca, który prowadził w danym roku podatkowym działania badawczo-rozwojowe, musi wykazać odpowiednie koszty w rocznym zeznaniu podatkowym. Istotny jest moment poniesienia kosztu, a nie czas trwania projektu i rezultat prowadzonych działań B+R
Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji

Ulga na badania i rozwój w Polsce

Ulga na badania i rozwój została wprowadzona w Polsce w 2016 r. Wartość odliczenia wynosiła wówczas 30 proc. kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 20 proc. (MŚP) lub 10 proc. (duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych. Dzięki zmianom wprowadzonym pod koniec 2016 r. w ramach tzw. małej ustawy o innowacyjności, przedsiębiorstwa rozliczające ulgę B+R za 2017 r. mogły odliczyć 50 proc. kosztów pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R oraz 50 proc. (MŚP) lub 30 proc. (duże firmy) pozostałych kosztów kwalifikowanych.

Duża ustawa o innowacyjności, która obowiązuje od 2018 r., zwiększyła atrakcyjność ulgi do poziomu 100 proc. oraz zniosła zróżnicowanie wielkości odliczenia w zależności od kategorii kosztów i wielkości firmy. Niezależnie od liczby zatrudnionych, firmy mogą odliczyć 100 proc. wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Przykładowo, duża firma, w której roczne koszty pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej wynoszą 1 mln zł, a pozostałe koszty kwalifikowane – 500 tys. zł, przy stawce CIT 19 proc. za 2016 r. mogła odliczyć 66,5 tys. zł. Utrzymując wydatki na B+R na tym samym poziomie, firma za 2017 r. mogła odliczyć 123,5 tys. zł, a za 2018 r. – aż 285 tys. zł.

Katalog kosztów kwalifikowanych

Duża ustawa o innowacyjności rozszerzyła katalog kosztów kwalifikowanych, które przedsiębiorca może odliczyć od podstawy opodatkowania. Rozliczając ulgę za rok podatkowy 2018, firmy będą mogły odliczyć koszty specjalistycznego sprzętu, niebędącego środkiem trwałym, który jest bezpośrednio wykorzystywany w działaniach B+R. W praktyce będzie to przede wszystkim wyposażenie laboratoriów, tj. naczynia, przybory laboratoryjne czy urządzenia pomiarowe wykorzystywane bezpośrednio w pracach badawczo-rozwojowych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczone zostały także koszty nabycia usługi i wykorzystania aparatury do analiz zleconych wyłącznie na potrzeby prowadzonych prac B+R. Dodatkowo, duże przedsiębiorstwa zyskały możliwość odliczenia kosztów nabycia i utrzymania patentów i innych praw własności intelektualnej. Do tej pory było to zarezerwowane tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Ulga na badania i rozwój dla centrów badawczo-rozwojowych

Duża ustawa o innowacyjności wprowadziła preferencyjne traktowanie dla jednostek, które mają status centrum badawczo-rozwojowego (CBR). Od 2018 r. będą one mogły odliczyć nawet 150 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym:

  • kosztów osobowych,
  • materiałów i surowców,
  • sprzętu specjalistycznego, który nie jest środkiem trwałym,
  • współpracy z jednostkami naukowymi i innymi przedsiębiorstwami,
  • odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i zakupu usługi korzystania z takiej aparatury,
  • amortyzacji budynków, budowli i lokali stanowiących odrębną własność oraz środków trwałych,
  • wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do B+R.

Co istotne, odliczenie z tytułu amortyzacji budynków, budowli i lokali wykorzystywanych do B+R oraz koszty współpracy z podmiotami innymi niż jednostki naukowe nie będą mogły stanowić więcej niż 10 proc. przychodów CBR. Duża firma o statusie CBR odliczy 100 proc. kosztów praw ochrony intelektualnej, a MŚP – aż 150 proc.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *