Zamknij

Praca grafików a rozliczenie ulgi B+R

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Praca grafików a rozliczenie ulgi B+R
Baza wiedzy
2 grudnia, 2021

W rozmowach z firmami wprowadzającymi na rynek nowe produkty często pojawia się kwestia uznawania pracy grafików za etap działalności badawczo-rozwojowej. Przedsiębiorcy argumentują, że bez nowej etykiety lub opakowania nie byłoby nowego produktu. Innego zdania jest Dyrektor KIS, który stwierdza, że ta część projektu nie stanowi prac B+R.

 
Przyjrzyjmy się jednej z ostatnich interpretacji indywidualnych. Przedsiębiorstwo prowadzi prace związane z tworzeniem i wprowadzaniem na rynek wyrobów na podstawie nowych lub modyfikowanych receptur oraz ulepszaniem procesów technologiczno-produkcyjnych. Skierowało pytanie do Krajowej Informacji Skarbowej, czy podejmowane działania spełniają definicję działalności badawczo-rozwojowej (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.261.2021.3.AN).

Projekt wprowadzenia nowych produktów na półki sklepowe składa się każdorazowo z następujących etapów:

  1. Opracowanie receptury nowego produktu;
  2. Zakupienie próbek materiałów i surowców od dostawców;
  3. Przeprowadzenie testów;
  4. Zakup opakowania;
  5. Wprowadzenie produktu do sprzedaży – opracowanie etykiet przez grafika, zlecenie druku;
  6. Produkcja towaru;
  7. Wystawienie produktów do sklepu internetowego – materiały marketingowe, filmy, infografiki, opisy produktów.

 

Stanowisko KIS

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że tylko część powyższych działań (punkty 1-3) stanowi działalność badawczo-rozwojową sformułowaną w art. 4a pkt 26-28 updop. Zgodnie z definicją ustawową musi ona spełniać następujące cechy:

  • mieć charakter twórczy,
  • być podejmowana w systematyczny sposób,
  • być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań.

Prace, które mają na celu wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa nowego produktu stanowią działalność twórczą jedynie na tych etapach projektu, które wymagają tworzenia nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, a także są związane z postępem naukowym czy technologicznym. Oznacza to, że prace dotyczące wprowadzenia produktu do sprzedaży, proces produkcji, pakowanie w standardowe paczki lub opakowania, przekazanie produktu do grafika oraz przygotowanie opisu produktu nie stanowią działalności badawczo-rozwojowej. Mają one odtwórczy charakter, a w trakcie ich prowadzenia nie pojawiają się ryzyka czy problemy technologiczne.
 

Prace nad opakowaniem jako B+R

Czy zatem tylko działalność w zakresie opracowywania receptury oraz jej weryfikacji poprzez produkcję partii próbnej będzie działalnością badawczo-rozwojową w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych? Nie do końca. Za prace B+R można uznać również projekty polegające na zastosowaniu nowych materiałów opakowaniowych lub wdrażaniu nowych innowacyjnych technologii produkcji w zakresie pakowania. Takie stanowisko przedstawił Dyrektor KIS, uznając opisane w kolejnej interpretacji prace, prowadzone przez pracowników działu technologii w innej firmie, za kwalifikowalne (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.554.2020.1.IZ).

Do czynności, które wykonuje dział technologii, należy m.in.: opracowanie propozycji nowych/ulepszonych produktów lub procesów, opracowanie receptury produktu, opracowanie specyfikacji surowców, opakowań wyrobu gotowego oraz prowadzenie testów technologicznych w zakresie nowych materiałów opakowaniowych na maszynach w cyklu produkcyjnym. Takie działania w obszarze wprowadzania nowego produktu, a także nowego, wcześniej nie wykorzystywanego opakowania stanowią prace o charakterze rozwojowym oraz spełniają takie cechy, jak twórczość czy zdobycie nowej wiedzy. Natomiast prace graficzne nad opakowaniami, zgodnie z orzeczeniem Dyrektora KIS, nie mogą zostać zakwalifikowane jako działalność badawczo-rozwojowa i tym samym nie podpadają pod rozliczenie w ramach ulgi B+R.
 
Autor: Magdalena Gołota, Konsultant w Dziale innowacji, ulg i dotacji w Ayming Polska
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *