Zamknij
photo-1563101564-1f8838d4a77d
Case Studies Branża przetwórcza

Analiza warunków zagrożenia w przedsiębiorstwie z branży wiertniczej i wydobywczej

Home > Analizy i aktualności > Case Studies > Analiza warunków zagrożenia w przedsiębiorstwie z branży wiertniczej i wydobywczej

Projekt zakładał weryfikację wysokości składki wypadkowej u klienta z branży wiertniczej i wydobywczej. W czasie jego realizacji dokonaliśmy szczegółowej analizy dokumentacji ubezpieczeniowej oraz środowiska pracy, co wygenerowało znaczne oszczędności.

photo-1559081584-bbaaa2ba8ebc

Kluczowe kroki:

  • szczegółowa analiza środowiska pracy z użyciem metodologii oceny tego środowiska pod kątem występujących zagrożeń
  • przygotowywanie profesjonalnej dokumentacji przez uprawnionych specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz BHP
  • skuteczne przeprowadzenie postępowania przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Państwową Inspekcją Pracy
  • przekazanie klientowi wskazówek odnośnie metodologii oceny środowiska pracy, aby mógł na bieżąco aktualizować dokumentację pomiarową oraz liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia

 

Największe wyzwanie:

  • prawidłowe określenie stanowisk pracy, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm czynników szkodliwych
  • podanie dokładnej liczby osób pracujących w warunkach zagrożenia. Specyfika prowadzonej działalności wymuszała dużą rotację stanowisk pracy i sprzętu, co skutkowało ciągle zmieniającym się środowiskiem pracy.

 

Uzyskane oszczędności

  • ponad 2,1 mln zł za lata 2016-2019
  • czas trwania projektu: 2 miesiące
„Ayming Polska wykazała się profesjonalizmem, wnikliwością oraz dbałością o klienta podczas realizacji projektu. Wysokie standardy współpracy, indywidualne podejście i pełne zaangażowanie w realizowany projekt zagwarantowały rzetelną i skuteczną jego realizację. Świadczone usługi zostały wykonane z zachowaniem należytej staranności i terminowo, przynosząc nam wysokie oszczędnościw analizowanym obszarze”.

Nasz klient

Firma z branży wiertniczej

Specjalizuje się w usługach wiertniczych i serwisowych na polskim oraz międzynarodowym rynku wierceń lądowych.