Zamknij

Nowelizacja ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Co oznacza dla firm?

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami
Aktualności
30 sierpnia, 2023

Już 31 sierpnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Daje ona możliwość przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości we własność. To spowoduje eliminację opłat za użytkowanie wieczyste.

Kto skorzysta?

Z tej opcji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy m.in.:

  • otrzymali grunt w użytkowanie wieczyste przed 31 grudnia 1997 r.
  • oraz są użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanej.

Zgodnie z nowymi przepisami, organy nie będą mogły odmówić sprzedaży gruntu przedsiębiorcy, który złoży wniosek z żądaniem sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Dotychczas sytuacja wyglądała inaczej. Jeżeli użytkownik wieczysty chciał wykupić grunt, to konieczna była zgoda gminy lub zarządu Mienia Skarbu Państwa.

Jaki będzie koszt przekształcenia?

Koszt przekształcenia użytkowania wieczystego we własność będzie różnił się w zależności od tego, do kogo obecnie należy nieruchomość gruntowa. Jeśli właścicielem jest:

  • samorząd – cena wyniesienie minimum 20-krotność kwoty, która stanowi iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej oraz wartości gruntu na dzień zawarcia umowy sprzedaży (ale nie wyższej niż ta wartość).
  • Skarb Państwa – przy zapłacie jednorazowej będzie to 20-krotność kwoty, która stanowi iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości gruntu na dzień zawarcia umowy; a przy płatności ratalnej (25-krotność).

Autorka publikacji:

Natalia Ochab-Pazdan, Starszy Konsultant, Dział Podatków i Opłat Lokalnych

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *