Zamknij

Ulga B+R a kwalifikowalność projektów

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Ulga B+R a kwalifikowalność projektów
Aktualności
26 sierpnia, 2016

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać w Polsce długo oczekiwana ulga na działalność badawczo-rozwojową (dalej B+R). Należy pamiętać, że celem ulgi jest nagradzanie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innowacyjną obarczoną ryzykiem, ale dającą w dłuższej perspektywie możliwość podniesienia poziomu konkurencyjności.

 

Od 1 stycznia 2016 r. zaczęła obowiązywać w Polsce długo oczekiwana ulga na działalność badawczo-rozwojową (dalej B+R). Należy pamiętać, że celem ulgi jest nagradzanie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność innowacyjną obarczoną ryzykiem, ale dającą w dłuższej perspektywie możliwość podniesienia poziomu konkurencyjności.

Ulga B+R to bardzo perspektywiczna inicjatywa rozwojowa, czego wyraz daje nowy projekt ustawy z dnia 4 marca 2016r. o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej, przygotowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zapowiada on zwiększenie ulgi od początku przyszłego roku. Warto już teraz rozpocząć kwalifikacje prowadzonych projektów do ulgi, aby w przyszłym roku uzyskać pierwsze oszczędności, a w przyszłości uzyskiwać stabilny zwrot podatkowy. Pozwoli to częściowo zrekompensować koszty związane z prowadzoną działalnością innowacyjną.

 

Definicja działań B+R

Jednym z podstawowych problemów przy skorzystaniu z ulgi jest kwestia zakwalifikowania działań spełniających definicję prac badawczo-rozwojowych, obowiązującą w ustawie o PIT i CIT, która została wprowadzona do polskiego ustawodawstwa na podstawie Podręcznika „Frascati Manual”.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, działalność badawczo-rozwojowa to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”.

Definicja ta została skonstruowana w sposób, który gwarantuje jej zastosowanie we wszystkich krajach należących do OECD, co oznacza jej dużą ogólność wynikającą z zawarcia w definicji badań prowadzonych w CERN (Europejska Organizacja Badań Jądrowych) i innowacji wprowadzanych w Chile. Ponadto przedsiębiorstwa w Polsce mają stosunkowo niską świadomość, czym w praktyce są prace B+R. Bardzo często sfera B+R kojarzy się ze spektakularnym działaniem czy odkryciem, tymczasem gros prac to optymalizacje procesów produkcyjnych, wprowadzanie nowego produktu czy badania rynku wykonywane przed wprowadzaniem nowego produktu. W praktyce B+R kryje się wszędzie i każde przedsiębiorstwo w Polsce prowadzi taką działalność w większym lub mniejszym zakresie.

 

Przykłady działań B+R

Przykładem działań B+R jest chociażby działanie podjęte przez inżyniera w celu optymalizacji przepływu produkcji poprzez relokacje stanowisk pracy. W wyniku takich działań przedsiębiorstwo jest w stanie znacząco poprawić proces produkcji, a przez to poprawić swoją konkurencyjność. W przypadku gdy analizy opierają się na niepełnych danych może dojść do sytuacji, w której firma ponosi duże nakłady inwestycyjne w zmianę procesów, które mogą  ale nie muszą przynieść zysk w ujęciu długofalowym. W wyniku tego powstaje wiele nieścisłości, do których wyjaśnienia bardzo często potrzebna jest wiedza eksperta, który będzie w stanie w sposób metodyczny wykazać kwestię przynależności danych działań do sfery B+R.

Wsparcie stanowią również pozostałe podręczniki z rodziny Frascati, które skupiają się na spojrzeniu na problem innowacji z różnych perspektyw. Niestety i one charakteryzują się dużym poziomem ogólności.

Kolejnym z pomocnych źródeł wiedzy są informacje publikowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Podręczniki z rodziny Frascati, jak i wyjaśnienia NCBiR są niezbędne do właściwej interpretacji przepisów w zakresie działalności B+R zawartej w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności. Podczas analizy, czy dane działanie jest B+R, istotnym również jest aby wziąć pod uwagę źródła bibliograficzne powstałe jako podręczniki akademiczne, czy artykuły naukowe opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach w zakresie działalności B+R w postaci publikacji naukowych wydanych w Polsce. Przy takim podejściu jesteśmy w stanie nie tylko znaleźć kwalifikowaną działalność B+R, ale również odpowiednio ją uzasadnić podczas kontroli skarbowej.

 

Koszty kwalifikowane

Kolejnym aspektem wymagającym przybliżenia są osoby odpowiedzialne za kwalifikowanie kosztów działalności B+R w przedsiębiorstwach. Zazwyczaj osobami odpowiedzialnymi za rozliczanie kosztów są księgowi, którzy wiedzą, jak dla celów rachunkowych zapisać koszty podatkowe, ale mają problem z interpretacją konkretnych działań badawczych, czy kwalifikacją kosztów B+R do ulgi. Weźmy przykład dyplomowanego doktora nauk, który w laboratorium prowadzi badania, ale nie posiada odpowiednio prowadzonej dokumentacji, która w sposób systematyczny opisuje jego pracę. Czy taki projekt może być zakwalifikowany do ulgi? Według polskiego prawa niestety nie.

Kolejnym przykładem jest praca  inżyniera,  który przeorganizował działanie linii produkcyjnej do produkcji gąbki. Przeprojektował produkcje w sposób, który drastycznie poprawił jej wydajność, popełnił przy tym wiele błędów, ale zdołał z nich wyciągnąć logiczne wnioski, a na koniec w raporcie zawarł pełną wiedzę jaką uzyskał. Wykonał pracę, którą możemy niewątpliwie zakwalifikować jako działalność B+R.

Jak wynika z powyższych przykładów działalność B+R może kryć się wszędzie. Istotne jest, aby poszukać jej w każdym obszarze działalności, a znalezioną odpowiednio zakwalifikować.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *