Zamknij

Ulga B+R na zakup komputerów i oprogramowania

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Ulga B+R na zakup komputerów i oprogramowania
Baza wiedzy
14 października, 2019

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r. sprzęt komputerowy niezbędny do uruchomienia oraz poprawnego działania systemu wraz z licencją wchodzącą w zakres wdrażanego systemu w ramach pojedynczego przedsiębiorcy nie stanowią prac rozwojowych w rozumieniu art. 4a pkt 28 u.p.d.o.p.

 
Tym samym odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych (sprzętu komputerowego) oraz licencji wchodzących w zakres wdrażanego systemu nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane.
 

Komentarz inżyniera Pawła Perzyńskiego, eksperta ds. ulgi B+R w Ayming Polska

Wyrok NSA po zmianie definicji działalności badawczo-rozwojowej ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. należy odnosić również do obowiązującego stanu prawnego. Wynika z niego, że samo nabycie technologii (np. sprzętu i licencji) nie spełnia definicji działalności badawczo-rozwojowej. Oznacza to, że podatnicy, którzy dokonali zakupu nawet bardzo innowacyjnej technologii, nie mogą rozliczyć kosztów tego zakupu w ramach ulgi B+R. Należy zauważyć, że takie postanowienie sądu jest zgodne z Objaśnieniami podatkowymi z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.

W przypadku, kiedy podatnik dokonuje zakupu, np. sprzętu specjalistycznego czy oprogramowania, nie można uznać tego za działalność B+R realizowaną przez przedsiębiorstwo. Natomiast zupełnie innym zagadnieniem jest to, czy wprowadzanie zmian w zakupionym oprogramowaniu jest działalnością rozwojową. W wyroku NSA zdecydował, że wdrożenie systemu nie może być postrzegane jako rozwojowe. Zwrócono uwagę na cel podejmowania prac, którym w tym wypadku nie jest wytworzenie nowej technologii czy nowatorskiego sposobu aplikacji różnych procesów, co mogłoby zostać wykorzystane także przez inne firmy.

Zgodnie z postanowieniem sądu, wszelkie prace rozwojowe nad zmianą i dostosowaniem procesów lub usług wewnętrznych będą niekwalifikowane, ponieważ ich celem nie jest przekazanie uzyskanej wiedzy innym przedsiębiorcom, a jedynie poprawa działania własnej organizacji. Decyzja nie ma natomiast bezpośredniego wpływu na podatników chcących rozliczyć ulgę IP Box. Sama zasada działania tej preferencji mówi o obniżeniu opodatkowania ze sprzedaży wytworzonego we własnym zakresie np. oprogramowania. Więc w tym wypadku zawsze jest spełniony cel komercjalizacji wyniku działalności badawczo-rozwojowej.

Ciekawą kwestią jest wprowadzenie przez sąd wymogu „komercjalizacji” poprzez dodanie sformułowania „które mogłyby wykorzystywać wiele firm”. „Stara”, nieobowiązująca definicja działalności B+R (uCIT art. 4a pkt 28b) określała, że podatnik może komercjalizować wynik B+R. Jednak było to jedynie umożliwienie zwrotu nakładów poniesionych na B+R w sytuacji, jeżeli prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja tylko do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna. Nie należy zatem przyjmować obowiązku komercjalizacji jako niezbędnego elementu procesów B+R.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *