Zamknij

Wpłaty na PFRON zawieszone lub rozłożone na raty

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Wpłaty na PFRON zawieszone lub rozłożone na raty
Aktualności
24 marca, 2020

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził możliwość odroczenia terminu płatności lub rozłożenie na raty zaległości z tytułu wpłat obowiązkowych. Zgodnie ze stawką przewidzianą na okres od marca do maja wpłaty te wynoszą 2113,23 zł miesięcznie za każdy brakujący etat dla osoby z niepełnosprawnością. To kolejne rozwiązanie skierowane do firm zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa, które może stanowić istotne wsparcie zwłaszcza dla mniejszych firm, zatrudniających od 25 do 100 osób. 

 
Fundusz nie precyzuje jednak, ile okresów może zostać objętych odroczeniem bądź rozłożeniem na raty. Pracodawcy, którzy chcą skorzystać z takiej możliwości, powinni złożyć odpowiedni wniosek, który prócz podstawowych danych płatnika, musi też zawierać:

  • uzasadnienie przyczyny powstania zadłużenia,
  • przyczyny braku możliwości jednorazowego uregulowania zaległości,
  • proponowane warunki spłaty (ilość lub kwota rat, termin płatności rat).

Wniosek należy przesłać za pomocą portalu ePUAP lub w formie skanu pod adres dw_rozliczenia@pfron.org.pl. Warto podkreślić, że niepoprawnie wypełniony wniosek zostanie skierowany do poprawy, a dopiero brak odpowiedzi ze strony płatnika będzie skutkował odrzuceniem wniosku.

Deklaracje DEK-I-O i pomoc de minimis

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zawieszenie lub rozłożenie na raty wpłat na PFRON nie znosi z pracodawców obowiązku składania comiesięcznych deklaracji DEK-I-0. W dalszym ciągu mają oni również możliwość korzystania z ulg, jakie rozliczają w załączniku DEK-I-u do deklaracji DEK-I-0. Odroczenie lub rozłożenie na raty dotyczyć będzie zatem kwoty należnej z pozycji 35. we wniosku DEK-I-0, jeżeli płatnik nie korzysta z obniżeń lub kwoty z pozycji 41., o ile korzysta z ulg.

Fundusz zaznacza, że wsparcie w takiej postaci jest udzielane w ramach pomocy de minimis, co wiąże się z koniecznością wypełnienia dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej. Jeżeli pracodawca otrzymał w ciągu ostatnich 3 lat pomoc publiczną de minimis w kwocie wyższej niż 200 tys. euro, wniosek o skorzystanie z ulgi w opłatach zostanie odrzucony. Dla sektora drogowego transportu towarów limit pomocy de minimis wynosi 100 tys. euro, dla sektora rolnictwa – 20 tys. euro, a dla sektora rybołówstwa i akwakultury – 30 tys. euro.

Orzeczenia o niepełnosprawności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w projekcie ustawy z dnia 21 marca 2020 r. przygotowało rozwiązania systemowe mające na celu utrzymanie w mocy dotychczasowych orzeczeń o niepełnosprawności i jej stopniu. Wśród propozycji znalazły się zapisy mówiące m.in. o utrzymaniu okresu ważności orzeczenia przez 90 dni w przypadku, gdy jego termin upływa w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie. Na taki sam okres zostałoby przedłużone orzeczenie, co do którego złożono wniosek o wydanie kolejnego w czasie 30 dni przed wejściem w życie ustawy. Orzeczenia z terminem ważności upływającym po 6 lutego 2020 r. zachowują ważność do 60. dnia od odwołania stanu epidemii.

Zgodnie z projektem ustawy, orzeczenia o niepełnosprawności byłyby wydawane bez przeprowadzenia badania, jedynie na podstawie dokumentacji, o ile orzecznik uzna tę dokumentację za wystarczającą.

Autor: Rafał Pniewski, Konsultant w Obszarze Kosztów Pracy

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *