Zamknij

Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Zmiany w przepisach dotyczących podatku od nieruchomości
Aktualności
22 września, 2015

Podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych ustaw niesie za sobą nieuniknione zmiany w podatku od nieruchomości już z dniem 1 stycznia 2016 roku. Nie ulega wątpliwości, iż głównym założeniem nowelizacji poza ułatwieniem realizacji zadań, jakie jednostki samorządu terytorialnego wykonują na rzecz obywateli, jest przede wszystkim zwiększenie wpływów do budżetów samorządów.

 

Najważniejsze zmiany dla podatników wynikające z nowelizacji ustawy to przede wszystkim:

Doprecyzowanie przepisów dotyczących opodatkowania obiektów będących we współwłasności

Nowelizacja tego przepisu oznacza nic innego jak to, że podatnicy będą mogli skorzystać na optymalizacji w podatku od nieruchomości poprzez wyodrębnienie lokali tylko do końca bieżącego roku. Dotychczasowe przepisy oraz pozytywna linia orzecznicza pozwala go znacznie obniżyć poprzez wydzielenie osobnych lokali w budynku – w efekcie czego podatnik płaci podatek od powierzchni wyodrębnionego lokalu oraz proporcjonalnie od części wspólnej budynku, co pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności. Po nowelizacji ustawodawca obejmie podatkiem całą powierzchnię stanowiącą współwłasność istniejącą w związku z odrębną własnością lokali w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności.

 

Doprecyzowanie pojęcia „względów technicznych”

Nowe przepisy wprowadzają możliwości zastosowania stawki preferencyjnej tylko dla obiektów budowlanych, które będą posiadać ostateczną decyzję organu nadzoru budowlanego nakazującą rozbiórkę. Konieczność otrzymania decyzji organu nadzoru budowlanego o rozbiórce od 1 stycznia 2016 roku zamyka tym samym dyskusje dotyczące interpretacji pojęcia względów technicznych, a tym samym możliwości udowodnienia przez podatników złych stanów budynków wszelkimi możliwymi sposobami. Skutkować to będzie dodatkowymi kosztami po stronie podatników – finansowymi oraz organizacyjnymi.

 

Uregulowanie opodatkowania współwłasności garaży

Od 1 stycznia 2016 roku zniesiona zostanie zasada odpowiedzialności solidarnej, której rezultatem jest opodatkowanie współwłaścicieli garaży według ich udziałów w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych garaży, które stanowią odrębny przedmiot własności. Nowelizacja położy kres odwiecznym sporom między podatnikami a organami podatkowymi szczególnie w momencie, kiedy stosowanie zasady odpowiedzialności solidarnej ma miejsce w przypadku wyodrębnionych prawnie wielostanowiskowych garaży w budownictwie wielomieszkaniowym, a podmiotów we współwłasności nie łączą żadne relacje pokrewieństwa ani relacje prawne.

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku. 

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *