Zamknij

Znów rosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Znów rosną maksymalne stawki podatku od nieruchomości
Aktualności
4 października, 2021

Ostatni kwartał roku to okres, w którym rady gmin przyjmują uchwały określające stawki podatku od nieruchomości na kolejny rok. Nie mogą one jednak przyjąć wartości większych niż stawki maksymalne określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w stosownym obwieszczeniu. 22 lipca podatnicy poznali górne granice stawek kwotowych daniny lokalnej na rok 2022. Będą one wyższe średnio o 4 proc. od ubiegłorocznych.

 
Posiadacze nieruchomości są zobowiązani do uiszczania podatku od gruntów, budynków lub ich części oraz od budowli lub ich części. W przypadku gruntów i budynków podatek jest naliczany od powierzchni w odniesieniu do odpowiedniej stawki obowiązującej w danym roku. Natomiast opodatkowanie budowli jest stałe i wynosi 2 proc. wartość początkowej danego obiektu (art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 upol).
 

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości określone przez Ministra Finansów w latach 2016-2022

Opracowanie: Ayming Polska na podstawie danych Ministerstwa Finansów
 

Komentarz eksperta

Aleksandra Kania, konsultant w Dziale podatków i opłat lokalnych

Od 2017 roku obserwujemy podwyżki maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. To już drugi rok z rzędu, kiedy rząd podnosi maksymalne stawki o 4 proc. W poprzednich latach (2018-2019) wzrosty wyniosły średnio 2 proc. r/r. Być może jest to sposób na zwiększenie wpływów budżetowych samorządów, jednak nie pozostanie to bez wpływu na podatników. Podwyżki w szczególności odczują ci przedsiębiorcy, którzy dysponują wieloma nieruchomościami oraz posiadają budynki o znacznej powierzchni użytkowej.

Maksymalne stawki określone przez ministerstwo pomagają podatnikom oszacować, jakie obciążenie dla budżetu może wygenerować podatek od nieruchomości. Warto jednak pamiętać, że stawki to jedna strona medalu. Niezmiernie ważne jest prawidłowe określenie podstawy opodatkowania, tj. przyporządkowanie obiektów do odpowiedniej kategorii opodatkowania, określenie prawidłowej powierzchni użytkowej budynków czy wartości budowli. Warto też zaznaczyć, że z punktu widzenia podatku od nieruchomości ważny jest stan faktyczny danego obiektu, a nie jego ewidencja księgowa. Dlatego poprawne rozliczenie podatku od nieruchomości często wiąże się z wnikliwą analizą dokumentów technicznych oraz zapoznaniem się z aktualnym orzecznictwem sądów administracyjnych.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *