Zamknij

Antykryzysowe ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne. BGK wprowadza duże zmiany

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Antykryzysowe ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne. BGK wprowadza duże zmiany

Bank Gospodarstwa Krajowego jako pierwsza instytucja dysponująca funduszami UE odpowiada w zdecydowany sposób na zbliżające się załamanie finansowe. BGK proponuje zmiany w kredycie technologicznym, który jest współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przedsiębiorcy zyskują przede wszystkim więcej czasu, ale pozytywnych zmian jest więcej. W zaplanowanych konkursach do wydania pozostaje 700 mln zł.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakłada, że dzięki zaproponowanym zmianom przedsiębiorcom łatwiej będzie podejmować decyzje inwestycyjne, ale też utrzymać produkcję i miejsca pracy na poziomie zbliżonym do tego sprzed rozprzestrzenienia się w Polsce COVID-19.

Resort zarekomendował wprowadzenie szeregu korzystnych rozwiązań:

  • rozszerzenie i uszczegółowienie katalogu wydatków kwalifikowanych, w tym wprowadzenie możliwości refundacji kosztów transportu środków trwałych;
  • zniesienie limitu 6 mln zł na przyznawaną premię technologiczną;
  • zniesienie wymogu innowacyjności efektów projektu w skali kraju;

Dotychczas konieczne było rozpatrywanie poziomu nowości lub znaczącego ulepszenia (udoskonalenia) w odniesieniu do towarów/ procesów/ usług wytwarzanych na terenie Polski.

  • możliwość przeznaczenia środków z kredytu technologicznego na pokrycie wkładu własnego w kosztach kwalifikowanych;
  • wydłużenie z 30 do 60 dni czasu na podpisanie umowy kredytowej od momentu uzyskania promesy;

Wraz z tą zmianą ulega wydłużeniu do 67 dni (z 37 dni) czas na przesłanie do BGK dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie.

  • możliwość przekazania dokumentacji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę w okresie 12 miesięcy od daty przyznania dotacji z możliwością ewentualnego wydłużenia tego terminu w szczególnych przypadkach;

Dotychczas okres na przesłanie tego rodzaju materiałów wynosił 10 miesięcy. Jednocześnie beneficjenci uzyskali możliwość przekazania w tym czasie dokumentów ostatecznych, zaś dostarczenie dokumentów prawomocnych możliwe będzie aż do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

  • wydłużenie naboru w już trwającym konkursie;

Nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie, który rozpoczął się jeszcze w ubiegłym roku, został przesunięty z 23 kwietnia do 24 czerwca.

Dodatkowo zaplanowano przeprowadzenie oceny projektów w formie zdalnych paneli ekspertów, a nie jak to miało miejsce dotychczas – spotkań wnioskodawców z oceniającymi podczas posiedzeń w Warszawie.
 

Komentarz Przemysława Gabrysiaka, eksperta Ayming ds. funduszy unijnych

Zmiany zaproponowane przez BGK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej są jak do tej pory najdalej idącymi ułatwieniami, które wyszły z inicjatywy instytucji wdrażających unijne środki finansowe. Dotychczasowe działania ograniczały się jedynie do przesunięcia terminów naborów wniosków o zaledwie dwa tygodnie. Takie rozwiązanie zaproponowała chociażby Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Cieszą w szczególności zmiany związane z finansowaniem wkładu własnego czy limitem przyznawania premii technologicznej. Modyfikacja kredytu na innowacje technologiczne powinna znacząco wpłynąć na realizację zaplanowanych przez przedsiębiorców projektów, a co za tym idzie – na popularność tego instrumentu wśród podmiotów sektora MŚP. Można przypuszczać, że dzięki konkursom BGK do gospodarki trafi więcej środków niż dotychczas zakładano. W dobie nieuniknionego kryzysu taki zastrzyk finansowy pozwoli w pewnym stopniu ochronić polską ekonomię.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *