Zamknij

Fundusze UE na froncie walki z koronawirusem. Zmiany w polityce spójności

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Fundusze UE na froncie walki z koronawirusem. Zmiany w polityce spójności

Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje działań, które mają zapewnić państwom członkowskim elastyczność w walce z pandemią COVID-19 oraz zapobiec jej ekonomicznym skutkom. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie nowego instrumentu solidarności zwanego SURE, którego budżet wyniesie 100 mld euro. Ma on wesprzeć pracowników, którzy tracą dochody i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku.

 
SURE przybierze formę pożyczek dla krajów, w których najsilniej odczuwalne będą skutki kryzysu gospodarczego. Zastrzyk dodatkowych środków wesprze systemy skróconego czasu pracy i inne rozwiązania, które pozwoliłyby na ochronę miejsc pracy oraz ochronę pracowników i osób samozatrudnionych przed ryzykiem zwolnienia i utraty dochodów. Działania te są niezbędne ze względu na rosnącą skalę zwolnień pracowników. Według Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni pracę straciło ponad milion osób. Zapowiedziano również wsparcie w formie bonów dla osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowanie rolnictwa i rybołówstwa w celu utrzymania łańcuchów dostaw żywności.
 

Znaczące zmiany w polityce spójności

Ciekawie przedstawiają się modyfikacje zasad polityki spójności, której Polska jest głównym beneficjentem. Dla naszego kraju przeznaczono 82 mld euro z trzech funduszy polityki spójności – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Dotychczas wydatkowanie środków w ramach tych funduszy było obwarowane wieloma ograniczeniami, które obecnie mają ulec znacznemu złagodzeniu.

Według nowych zasad możliwe będzie współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej aż do 100% ich wartości. Dodatkowo pojawi się możliwość transferu środków pomiędzy poszczególnymi funduszami oraz poszczególnymi kategoriami regionów i przekierowanie ich tam, gdzie są najpilniej potrzebne. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie tych pieniędzy, które były alokowane na działania, z którymi Polska do tej pory radziła sobie słabo. Chodzi w szczególności o wykorzystanie środków w niektórych województwach czy w poszczególnych obszarach, jak np. ochrona środowiska.
 

Największe ustępstwo

Odejście od koncentracji tematycznej, tj. priorytetów inwestycyjnych ustalonych dla całego kraju w toku negocjacji z Komisją Europejską przed sześciu laty, wydaje się jak do tej pory najbardziej radykalną decyzją Brukseli w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Polska uzyska większą samodzielność w dysponowaniu środkami z funduszy UE, które może wykorzystać na zwiększenie i rozszerzenie programów pracy krótkoterminowej, wsparcie dla MŚP i na bezpośrednie wydatki w sektorze opieki zdrowotnej. Mimo tak daleko posuniętych zmian w tzw. wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, zrezygnowano ze zmian w zapisach Umowy Partnerstwa, na podstawie której Polska wydaje przyznane jej środki. Ma to zapobiec niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *