Wybierz stronę kraju
Zamknij

Fundusze UE na froncie walki z koronawirusem. Zmiany w polityce spójności

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Fundusze UE na froncie walki z koronawirusem. Zmiany w polityce spójności
Aktualności
7 kwietnia, 2020

Komisja Europejska przedstawiła kolejne propozycje działań, które mają zapewnić państwom członkowskim elastyczność w walce z pandemią COVID-19 oraz zapobiec jej ekonomicznym skutkom. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie nowego instrumentu solidarności zwanego SURE, którego budżet wyniesie 100 mld euro. Ma on wesprzeć pracowników, którzy tracą dochody i pomóc przedsiębiorstwom w utrzymaniu się na rynku.

 
SURE przybierze formę pożyczek dla krajów, w których najsilniej odczuwalne będą skutki kryzysu gospodarczego. Zastrzyk dodatkowych środków wesprze systemy skróconego czasu pracy i inne rozwiązania, które pozwoliłyby na ochronę miejsc pracy oraz ochronę pracowników i osób samozatrudnionych przed ryzykiem zwolnienia i utraty dochodów. Działania te są niezbędne ze względu na rosnącą skalę zwolnień pracowników. Według Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych w ciągu ostatnich dwóch tygodni pracę straciło ponad milion osób. Zapowiedziano również wsparcie w formie bonów dla osób najbardziej potrzebujących oraz dofinansowanie rolnictwa i rybołówstwa w celu utrzymania łańcuchów dostaw żywności.
 

Znaczące zmiany w polityce spójności

Ciekawie przedstawiają się modyfikacje zasad polityki spójności, której Polska jest głównym beneficjentem. Dla naszego kraju przeznaczono 82 mld euro z trzech funduszy polityki spójności – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. Dotychczas wydatkowanie środków w ramach tych funduszy było obwarowane wieloma ograniczeniami, które obecnie mają ulec znacznemu złagodzeniu.

Według nowych zasad możliwe będzie współfinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej aż do 100% ich wartości. Dodatkowo pojawi się możliwość transferu środków pomiędzy poszczególnymi funduszami oraz poszczególnymi kategoriami regionów i przekierowanie ich tam, gdzie są najpilniej potrzebne. Dzięki temu możliwe będzie wykorzystanie tych pieniędzy, które były alokowane na działania, z którymi Polska do tej pory radziła sobie słabo. Chodzi w szczególności o wykorzystanie środków w niektórych województwach czy w poszczególnych obszarach, jak np. ochrona środowiska.
 

Największe ustępstwo

Odejście od koncentracji tematycznej, tj. priorytetów inwestycyjnych ustalonych dla całego kraju w toku negocjacji z Komisją Europejską przed sześciu laty, wydaje się jak do tej pory najbardziej radykalną decyzją Brukseli w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Polska uzyska większą samodzielność w dysponowaniu środkami z funduszy UE, które może wykorzystać na zwiększenie i rozszerzenie programów pracy krótkoterminowej, wsparcie dla MŚP i na bezpośrednie wydatki w sektorze opieki zdrowotnej. Mimo tak daleko posuniętych zmian w tzw. wieloletnich ramach finansowych na lata 2014-2020, zrezygnowano ze zmian w zapisach Umowy Partnerstwa, na podstawie której Polska wydaje przyznane jej środki. Ma to zapobiec niepotrzebnym obciążeniom administracyjnym.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *