Zamknij

Kolejny unijny program pomocowy dla firm. Do dyspozycji 500 mln zł

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Kolejny unijny program pomocowy dla firm. Do dyspozycji 500 mln zł

Komisja Europejska zatwierdziła nowy program pomocowy dla firm w Polsce, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Pomoc rozpisana w formie rozporządzenia przewiduje uruchomienie pożyczek i gwarancji o łącznej wartości 500 mln zł. Nowy mechanizm wsparcia przedsiębiorstw wejdzie w życie po zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej.

 
Program zaproponowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma ułatwić udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania. Według szacunków polskiego rządu, z przewidzianych instrumentów wsparcia skorzysta 3 tysiące przedsiębiorstw. 350 mln zł zostanie wykorzystane w formie pożyczek, a 150 mln zł – w postaci gwarancji.
 

Unijne zasady pomocy państwowej

Środki przeznaczone dla Polski pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej UE 2007-2013. Są to fundusze, które nie zostały wykorzystane np. w skutek uruchomionych wówczas instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki. Aby przeznaczyć je na walkę z ekonomicznymi skutkami koronawirusa, niezbędne było przygotowanie rozporządzenia i uzgodnienie jego treści z Komisją Europejską.

Antykryzysowe rozwiązania pozwolą na:

  • udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji na bardziej korzystnych niż dotychczas zasadach (minimalne oprocentowanie lub opłaty),
  • przekazanie pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na zabezpieczenie kapitału obrotowego (bieżące działanie firm),
  • wsparcie przedsiębiorstw, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej w skutek pandemii. Zasada ta jest odstępstwem od unijnego zakazu udzielania wsparcia firmom znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • odstępstwo od limitów kwotowych, ponieważ wysokość finansowania będzie uzależniona od kosztów wynagrodzeń lub obrotów przedsiębiorstwa.

 

Wsparcie pod warunkami

KE uznała, że zaproponowane przez polską stronę rozwiązania są zgodne z przyjętymi zasadami, które mają obowiązywać przynajmniej do grudnia 2020 r.

Funkcjonujące unijne ramy prawne pozwalają na uruchomienie specjalnej pomocy pod następującymi warunkami:

  • kwota pożyczki przypadająca na przedsiębiorstwo musi być ograniczona do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością finansową w najbliższej przyszłości,
  • opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom przyjętym na szczeblu unijnym,
  • gwarancje i pożyczki udzielane będą do końca 2020 r. na okres nieprzekraczający sześciu lat,
  • pomoc może zostać przyznana tym firmom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji już przed wybuchem pandemii, tj. przed 31 grudnia 2019 r.

Zaakceptowany program pomocy jest uzupełnieniem innych możliwości opracowanych przez Komisję Europejską we współpracy z krajami członkowskimi na potrzeby łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych kryzysu finansowego. Firmy w Polsce mogą korzystać również ze specjalnych pożyczek płynnościowych finansowanych ze środków unijnych.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *