Wybierz stronę kraju
Zamknij

Kolejny unijny program pomocowy dla firm. Do dyspozycji 500 mln zł

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Kolejny unijny program pomocowy dla firm. Do dyspozycji 500 mln zł
Aktualności
27 kwietnia, 2020

Komisja Europejska zatwierdziła nowy program pomocowy dla firm w Polsce, które zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19. Pomoc rozpisana w formie rozporządzenia przewiduje uruchomienie pożyczek i gwarancji o łącznej wartości 500 mln zł. Nowy mechanizm wsparcia przedsiębiorstw wejdzie w życie po zakończeniu krajowej ścieżki legislacyjnej.

 
Program zaproponowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ma ułatwić udzielanie gwarancji publicznych w odniesieniu do pożyczek oraz pożyczek z dopłatami do oprocentowania. Według szacunków polskiego rządu, z przewidzianych instrumentów wsparcia skorzysta 3 tysiące przedsiębiorstw. 350 mln zł zostanie wykorzystane w formie pożyczek, a 150 mln zł – w postaci gwarancji.
 

Unijne zasady pomocy państwowej

Środki przeznaczone dla Polski pochodzą jeszcze z perspektywy finansowej UE 2007-2013. Są to fundusze, które nie zostały wykorzystane np. w skutek uruchomionych wówczas instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki. Aby przeznaczyć je na walkę z ekonomicznymi skutkami koronawirusa, niezbędne było przygotowanie rozporządzenia i uzgodnienie jego treści z Komisją Europejską.

Antykryzysowe rozwiązania pozwolą na:

  • udzielanie pożyczek, poręczeń lub gwarancji na bardziej korzystnych niż dotychczas zasadach (minimalne oprocentowanie lub opłaty),
  • przekazanie pomocy nie tylko na cele inwestycyjne, lecz także na zabezpieczenie kapitału obrotowego (bieżące działanie firm),
  • wsparcie przedsiębiorstw, które znajdą się w trudnej sytuacji finansowej w skutek pandemii. Zasada ta jest odstępstwem od unijnego zakazu udzielania wsparcia firmom znajdującym się w trudnej sytuacji,
  • odstępstwo od limitów kwotowych, ponieważ wysokość finansowania będzie uzależniona od kosztów wynagrodzeń lub obrotów przedsiębiorstwa.

 

Wsparcie pod warunkami

KE uznała, że zaproponowane przez polską stronę rozwiązania są zgodne z przyjętymi zasadami, które mają obowiązywać przynajmniej do grudnia 2020 r.

Funkcjonujące unijne ramy prawne pozwalają na uruchomienie specjalnej pomocy pod następującymi warunkami:

  • kwota pożyczki przypadająca na przedsiębiorstwo musi być ograniczona do tego, co jest niezbędne do zaspokojenia jego potrzeb związanych z płynnością finansową w najbliższej przyszłości,
  • opłaty gwarancyjne i stopy procentowe odpowiadają minimalnym poziomom przyjętym na szczeblu unijnym,
  • gwarancje i pożyczki udzielane będą do końca 2020 r. na okres nieprzekraczający sześciu lat,
  • pomoc może zostać przyznana tym firmom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji już przed wybuchem pandemii, tj. przed 31 grudnia 2019 r.

Zaakceptowany program pomocy jest uzupełnieniem innych możliwości opracowanych przez Komisję Europejską we współpracy z krajami członkowskimi na potrzeby łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych kryzysu finansowego. Firmy w Polsce mogą korzystać również ze specjalnych pożyczek płynnościowych finansowanych ze środków unijnych.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *