Zamknij

Od 2021 r. większy budżet dotacyjny dla dużych firm

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Od 2021 r. większy budżet dotacyjny dla dużych firm

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące założeń Umowy Partnerstwa, która określa możliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach nowej perspektywy finansowej 2021-2027. Dzięki opublikowaniu dokumentu wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z ustaleniami dotyczącymi tego, kto i w jakim stopniu będzie mógł skorzystać z dofinansowania. Szczególnie zadowolone mogą być duże firmy – od 2021 r. zyskają nowe szanse na dofinansowanie swojej działalności B+R.
 

W latach 2014-2020 dla dużych przedsiębiorstw przewidziano dotacje związane z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych lub na wsparcie zaplecza, które umożliwia realizację takich prac. Tym samym udostępniono jedynie dwa konkursy na poziomie krajowym, z których mogły skorzystać największe podmioty, tj.:

  • poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka Ścieżka),
  • działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

O ile pierwszy konkurs, którego nabór zostanie zakończony dopiero w połowie grudnia, ma budżet określony na poziomie 1, 1 mld zł, to w drugim na wsparcie dużych przedsiębiorstw przeznaczono zaledwie 350 mln zł. Jednocześnie należy się spodziewać, iż w 2020 r. – tj. w ostatnim roku obecnej perspektywy finansowej UE – duże przedsiębiorstwa będą miały do dyspozycji co najwyżej podobne środki.
 

Nowe rozdanie, nowe szanse

Co czeka firmy w kolejnym rozdaniu funduszy UE? Odpowiedź przynoszą zakończone właśnie konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa na nowy okres programowania. W dokumencie zapisano, iż rosnący sektor mikro i małych przedsiębiorstw nie sprzyja wzrostowi innowacyjności, co jest w zasadzie potwierdzeniem wniosków płynących z dorocznych raportów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stanie sektora MŚP. Tym samym dostrzeżono, że skupienie się na wspieraniu innowacyjności jedynie podmiotów zatrudniających do 250 osób, w negatywny sposób przekłada się na pozycję konkurencyjną Polski na rynkach zagranicznych oraz na możliwości włączenia się w międzynarodowe łańcuchy dostaw.

Propozycje zapisów Umowy Partnerstwa to nie koniec dobrych wiadomości dla dużych firm, które w najbliższej przyszłości chciałyby skorzystać ze wsparcia funduszy. Już w ubiegłym roku polski rząd postulował stworzenie jasnych zasad, na bazie których byłoby możliwe wspieranie dużych przedsiębiorstw w zakresie samodzielnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych. Zasygnalizowano wówczas, że  zwiększanie nakładów na działalność B+R wiąże się bezpośrednio z koniecznością wsparcia dużych przedsiębiorców, ponieważ to oni co do zasady ponoszą większe nakłady na działalność B+R.
 

61,5 mld euro dofinansowania na B+R

Już w tym momencie można wstępnie zarysować spodziewany układ programów operacyjnych, mimo że wciąż trwają negocjacje dotyczące budżetu. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju proponuje, aby utrzymać dotychczasowy podział na środki rozdzielane na poziomie całego kraju, jak i poszczególnych województw (regionalne programy operacyjne).

W powstałych trzech wariantach wdrażania programów operacyjnych przewidziano utrzymanie dotychczasowego podziału na program odpowiadający dotychczasowej Infrastrukturze i Środowisku (wsparcie transportu, energetyki, zdrowia i środowiska) oraz Inteligentnemu Rozwojowi (badania, rozwój, innowacyjność). Następca programu Inteligentny Rozwój będzie wspierał działalność innowacyjną przedsiębiorstw każdej wielkości w zakresie prowadzenia działalności badawczej, jak i tworzenia samej infrastruktury B+R. Wszystkie przedsiębiorstwa, w tym te największe, które chciałyby otrzymać finansowanie na uruchomienie laboratoriów lub pokrycie kosztów osobowych pracowników prowadzących badania, będą miały dostęp do środków w wysokości 61,5 mld euro.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *