Zamknij

PATHFINDER i ACCELERATOR – nowa szansa dla obiecujących europejskich innowatorów

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > PATHFINDER i ACCELERATOR – nowa szansa dla obiecujących europejskich innowatorów

7 maja w Warszawie podczas spotkania organizowanego przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przedstawiono nową inicjatywę Komisji Europejskiej – Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Jednostka jest na razie w fazie pilotażowej, ale od 2021 r. zacznie działać w pełnym zakresie w ramach kolejnego unijnego programu – Horyzont Europa. Co jej utworzenie oznacza dla firm inwestujących w innowacje?

 

Europejska Rada ds. Innowacji jest odpowiedzią na nasilającą się konkurencję biznesową w skali globalnej oraz konieczność zwiększenia potencjału innowacyjnego w takich dziedzinach, jak sztuczna inteligencja, biotechnologia i bezemisyjne źródła energii. Z dotychczasowego wsparcia Rady skorzystało dotychczas prawie 1 300 przełomowych innowacji, które pozyskały dofinansowanie w wysokości ponad 730 mln EUR. Projekty te, realizowane przez start-upy i podmioty z sektora MŚP, zostały wyłonione w drodze otwartych konkursów i rozmów kwalifikacyjnych.

 

Nowe konkursy europejskie

W oparciu o dotychczasowe sukcesy, Komisja Europejska zaproponowała przeznaczenie 2 mld EUR na następujące konkursy:

  • PATHFINDER

Wsparcie dla przedsiębiorstw w wysokości do 4 mln EUR na tzw. projekty pionierskie obejmujące zaawansowane technologie na wczesnym etapie badań. Dotacje w ramach instrumentu przeznaczono na promowanie współpracy, interdyscyplinarności badań i innowacji inspirowanych nauką, a w konsekwencji  na radykalnie nowe technologie przyszłości. Konkurs prowadzony jest przez menadżerów programu, dysponujących fachową wiedzą w dziedzinie nowych technologii, którzy w pełnym wymiarze czasu pracy zapewniają bezpośrednie wsparcie projektom.

  • ACCELERATOR

Konkurs dotyczy tzw. „finansowania przyspieszającego” i jest skierowany do start-upów i MŚP aż do momentu, gdy będą już mogły pozyskiwać inwestycje z sektora prywatnego. W ramach finansowania przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać dostęp do finansowania mieszanego (dotacji i finansowania kapitałowego) w łącznej kwocie 15 mln EUR. Accelerator ma za zadanie wspierać projekty charakteryzujące się wysokim ryzykiem, przedsiębiorstwa MŚP o wysokim potencjale rozwoju i komercjalizację nowych produktów, usług i modeli biznesowych, które mogą napędzać wzrost gospodarczy i kształtować nowe rynki w Europie i na świecie.

 

Europa innowacyjna

Utworzone w ramach Europejskiej Rady ds. Innowacji konkursy stanowią część szerszego ekosystemu, który jest systematycznie wdrażany przez UE od czerwca 2018 r. Wówczas ogłoszono założenia programu badań naukowych i innowacji  Horyzontu Europa,  który zastąpi dotychczasowy Horyzont 2020 i będzie dysponował budżetem 100 mld EUR w kolejnej perspektywie finansowej Unii na lata 2021-2027. Stworzenie optymalnych warunków do wzrostu innowacji w UE jest zależne także w dużej mierze od sukcesu pozostałych inicjatyw unijnych. Zaliczamy do nich program funduszy VentureEU, plan inwestycyjny dla Europy  EFIS, prace Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii oraz plan działania na rzecz unii rynków kapitałowych w celu poprawy dostępu do finansowania, wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie niewypłacalności przedsiębiorstw.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *