Zamknij

Podatek od nieruchomości a tarcza antykryzysowa. Przegląd uchwał gminnych

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Podatek od nieruchomości a tarcza antykryzysowa. Przegląd uchwał gminnych

Ustawa wdrażająca rozwiązania tzw. „tarczy antykryzysowej 1.0” nadała radom gmin uprawnienia do podejmowania uchwał wprowadzających zwolnienia z podatku od nieruchomości lub odraczających płatności rat tego podatku. Zgodnie z zapisami specustawy, z preferencji tej mogą skorzystać jednostki, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu pandemii COVID-19. Ustawodawca pozostawił gminom dużą swobodę co do zakresu stosowania preferencji i określenia kryteriów, według których przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać. Na początku kwietnia pojawiły się pierwsze akty prawa miejscowego dotyczące nowych rozwiązań.
 
 
Coraz większa grupa samorządów dostrzega konieczność wsparcia lokalnych przedsiębiorców, również poprzez przyznanie im preferencji w zakresie podatku od nieruchomości. Jednak wciąż takie praktyki są zbyt mało powszechne. Dotychczas odpowiednie uchwały podjęto w 4 proc. gmin w Polsce. Tymczasem kryzys związany z pandemią COVID-19 objął przedsiębiorców we wszystkich częściach kraju. Nie ulega wątpliwości, iż pomoc jest potrzebna w znacznie większym zakresie.

Z reguły procedury wprowadzone przez poszczególne gminy wydają się przejrzyste i nie wymagają dużego nakładu pracy ze strony przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z proponowanych preferencji. Najbardziej pracochłonnym elementem może być konieczność przygotowania sprawozdań, które będą potwierdzały spadek obrotu jednostki – czy to w odniesieniu do miesięcy sprzed wybuchu epidemii, czy też analogicznych miesięcy w roku poprzednim. W wielu przypadkach wnioski o przyznanie zwolnienia stanowią załączniki do uchwał.
 

Przegląd uchwał podjętych przez rady gmin

Rozwiązania wprowadzane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego znacznie różnią się od siebie zarówno zakresem zwolnienia, okresem jego obowiązywania, jak i warunkami, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z pomocy.

Jako że gminom przyznano dużą swobodę w zakresie kształtowania lokalnych pakietów pomocowych, znajdziemy duże różnice w treści uchwał poszczególnych rad gmin. Pierwsza grupa zdecydowała się na wprowadzenie zwolnienia dla wszystkich przedsiębiorców, których płynność finansowa ucierpiała w wyniku pandemii COVID-19. Takie rozwiązanie zastosowały m.in. gmina Otyń czy gmina Baranów.

Większość tego typu uchwał posiada również własną definicję pojęcia „pogorszenia płynności finansowej”.  W uchwale Rady Miasta Otyń można znaleźć zapis mówiący, że poprzez pogorszenie płynności finansowej przedsiębiorcy należy rozumieć zmniejszenie przychodów w marcu 2020 r. o nie mniej niż 25 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. W gminie Baranów przyjęto natomiast, że spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu wartościowym lub ilościowym musi wynieść co najmniej 30 proc. i być obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie od 1 stycznia 2020 r. do analogicznego okresu w 2019 r.

Do kolejnej kategorii można zaliczyć gminy obejmujące preferencjami mikro i małych przedsiębiorców. Tutaj również warunkiem skorzystania z pomocy jest pogorszenie płynności finansowej, co czyni zadość wymogom specustawy. Przepisy w tym kształcie wprowadziły Radomsko, Płock czy też gmina Sitkówka-Nowiny.
 

Pomoc dla wybranych

Innym często spotykanym rozwiązaniem jest zawężenie zwolnienia tylko do tych podmiotów, których działalność została wyłączona lub ograniczona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Taki kształt rozwiązań przyjęły np. gmina Mielno i gmina Piaseczno.

Ostatnią grupę gmin, którą warto wyróżnić, stanowią samorządy obejmujące pomocą określone rodzaje podmiotów. W uchwałach Rady Miasta Zbąszynia wskazuje się działalność związaną z przygotowywaniem oraz podawaniem posiłków i napojów, organizacją, promocją i zarządzaniem imprezami zbiorowymi czy też związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w gminie Wydminy, gdzie pomocą objęto również podmioty świadczące usługi związane z turystyką.
 

Raty podatku objęte zwolnieniem

Zdecydowana większość gmin zdecydowała się na całkowite zwolnienie z rat podatku od nieruchomości za wybrane miesiące roku 2020. Zdarzają się również takie samorządy, które wprowadziły jedynie częściowe zwolnienie. Takie rozwiązanie zaproponowała m.in. gmina Zbąszynia, gdzie zwolnieniem objęto 50 proc. rat podatku płaconego w okresie od kwietnia do czerwca 2020 r.

Lokalne organy uchwałodawcze co do zasady wprowadziły zwolnienie z podatku od nieruchomości w zakresie rat płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. Niektóre z nich ograniczyły pomoc jedynie do rat za kwiecień i maj. W uchwale obowiązującej na terenie Płocka nie wskazano wprost okresu obowiązywania zwolnienia. Wprowadzono dość elastyczne rozwiązania, które określają, że pomoc może być udzielana do 31 grudnia 2020 r.
 

Uchwały o przedłużeniu terminu płatności

W przypadku przedłużenia terminu płatności podatku od nieruchomości, ustawodawca pozostawił gminom znacznie mniejszą swobodę w kształtowaniu prawa lokalnego. W związku z tym przyjęte przez samorządy rozwiązania są do siebie zbliżone. Poza nielicznymi wyjątkami, uchwalono przedłużenie terminu płatności rat podatku za kwiecień, maj i czerwiec do dnia 30 września 2020 r. Niektóre gminy ograniczyły pomoc jedynie do kwietniowej raty podatku – np. Kołobrzeg. Można również zauważyć, iż samorządy przyznały prawo do odroczenia terminu płatności podatku szerszej grupie podmiotów niż miało to miejsce w przypadku zwolnienia z daniny. Pomocą w tym zakresie objęte są nie tylko mikro- i małe przedsiębiorstwa, ale również średnie i duże firmy.

Aby uzyskać możliwość późniejszego uregulowania płatności za raty podatku od nieruchomości, zazwyczaj należy wypełnić dokumenty podobne do tych wymaganych w przypadku zwolnienia z opodatkowania. A zatem kwestie formalne nie powinny stanowić dla przedsiębiorców bariery w dostępie do pomocy finansowej.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *