Zamknij

Unia Europejska podejmuje działania w celu zminimalizowania skutków pandemii COVID-19

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Unia Europejska podejmuje działania w celu zminimalizowania skutków pandemii COVID-19

Komisja Europejska opracowała nowe ramy prawne, aby uelastycznić działania państw członkowskich w celu wspierania gospodarek narodowych. Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak ma zapewnić wystarczającą płynność wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwom w krajach UE oraz pozwolić na zachowanie ciągłości działalności gospodarczej w trakcie i po zakończeniu pandemii koronawirusa.

 

Wypracowane rozwiązania opierają się na 5 filarach:

  • dotacje bezpośrednie, selektywne ulgi podatkowe i zaliczki

Każdy z członków Unii będzie mógł ustanowić programy przyznające przedsiębiorstwu wsparcie do kwoty 800 000 euro w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności finansowej.

  • gwarancje państwowe na pożyczki zaciągnięte przez firmy

Kraje będą mogły udzielać gwarancji państwowych w celu zapewnienia dostępu do środków finansowych z banków.

  • pożyczki publiczne dla przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, które potrzebują pomocy w pokryciu kapitału obrotowego i inwestycyjnego, będą mogły otrzymać od państwa subsydiowane pożyczki o korzystnych stopach procentowych.

  • zabezpieczenia dla banków

Niektóre państwa członkowskie planują wykorzystać istniejące zdolności kredytowe banków jako kanał wsparcia dla przedsiębiorstw – w szczególności dla małych i średnich firm. Wprowadzone ramy prawne wyjaśniają, w jaki sposób zneutralizować zakłócenie konkurencji między bankami.

  • ubezpieczenia kredytu eksportowego

Pojawiają się dodatkowe ułatwienia w zakresie ubezpieczeń kredytów eksportowych.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *