Zamknij

Dotacje

Przedsiębiorstwa w Polsce mogą skorzystać z wielu możliwości dofinansowania. Dotacje B+R wspierają projekty badawczo-rozwojowe i inwestycyjne.

Home > Innowacje > Dotacje
photo-1551814360-3c38192c5688

Uzyskanie dotacji wymaga znajomości kryteriów licznych konkursów i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Złożenie wniosku to dopiero pierwszy etap procesu uzyskiwania dotacji. 

Staranie się o dotacje unijne to długotrwały proces, na który składa się identyfikacja projektu, analiza finansowych instrumentów wsparcia, przygotowanie kompletnej dokumentacji oraz złożenie aplikacji do odpowiedniej instytucji. Finalnym etapem jest rozliczenie uzyskanych środków.

Punktem wyjścia do jest ocena szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o wiedzę i konsultacje zewnętrzne oraz wskazanie obszarów wymagających rozwoju. Ayming Polska wspiera swoich klientów na każdym etapie procesu.

Dzięki uwzględnieniu różnych źródeł finansowania oraz wszelkich aspektów formalno-prawnych związanych z realizacją projektów, Ayming indywidualne dopasowuje programy pomocowe do strategii klientów. Usługa Ayming obejmuje cały proces związany ze staraniem się o dotacje unijne – od wyboru sposobu finansowania aż po rozliczenie projektu i szkolenia.

Sprawdź, czy możesz ubiegać się o dofinansowania unijne i krajowe na nowe inwestycje.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

Specjalizujemy się w uzyskiwaniu wsparcia na projekty B+R, wdrażanie innowacji, projekty inwestycyjne (w tym środowiskowe) i tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Pomagamy uzyskać finansowanie z różnych źródeł, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

 • Ścieżka SMART
 • Terminy naborów:
  małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa: 21.02-09.05.2023r.; 15.05.- 30.06.2023r.; 03-04.2024
  projekty konsorcjów: 26.10.2023 – 09.01.2024.

 • Kredyt technologiczny
 • Terminy naborów:
  małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP): 23.03 – 31.05.2023r.

 • Kredyt ekologiczny
 • Terminy naborów:
  małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), mid caps: 06.06 – 17.08.2023r.; 22.08 – 21.11.2023r.

Czytaj o FENG

  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)

Więcej o FenIKS

  Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

 • Regionalne Programy Operacyjne (RPO) w każdym z 16 województw
 • Horyzont 2020

 • Horyzont 2020 skierowany do wysoce innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw
 • Grant rządowy

 • Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej 2011-2030
 • Terminy naborów:
  małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz duże przedsiębiorstwa: tryb ciągły

 

8 mln
średnia wielkość dotacji uzyskiwanej dla klientów Ayming
60
liczba zrealizowanych projektów w Polsce od 2016 roku
15 tys.
projektów z zakresu B+R i dotacji realizowanych rocznie na świecie

Zespół ekspertów

Uzyskanie środków z dotacji wymaga wykorzystania różnych kompetencji. Dlatego projekt realizuje interdyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów, do których należą m.in. specjaliści, inżynierowie, doktoranci, prawnicy i biegli rewidenci, którzy mają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego.

Dotacje unijne: co oferujemy?

 • doradztwo w zakresie strategii rozwoju firmy, uwzględniające dostępne finansowanie publiczne
 • ocenę szans na uzyskanie dofinansowania w oparciu o bazę wiedzy i konsultacje zewnętrzne oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy lub rozwoju
 • wsparcie na każdym etapie procesu, od wyboru konkursu, przez profesjonalne przygotowanie dokumentacji, aż po realizację i merytoryczne wsparcie na etapie rozliczania projektu
 • opracowanie aplikacji przez najwyższej klasy ekspertów, w tym naukowców i inżynierów oraz specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania publicznego
 • pomoc przy nawiązaniu współpracy ze środowiskiem naukowym i stworzeniu konsorcjów na potrzeby realizacji przedsięwzięć
 • aktywne wsparcie na etapie oceny projektu

Co nas wyróżnia?

 • indywidualne dopasowywanie programu pomocowego do potrzeb i strategii firmy
 • przeprowadzenie klientów przez cały proces uzyskiwania dotacji i zapewnienie prawidłowości rozliczenia pozyskanych środków
 • zespół złożony z ekspertów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków publicznych, inżynierów i ekspertów prawnych
 • rozległe doświadczenie we wspieraniu przedsiębiorstw w identyfikowaniu działalności badawczo-rozwojowej, dzięki czemu nasi klienci mogą skorzystać z innowacyjnych rozwiązań podatkowych (np. ulga na działalność B+R, IP Box)
 • wsparcie w pozyskaniu statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego
 • eksperckie podejście biorące pod uwagę specyfikę każdej branży