Zamknij

Jakość zgodna z ISO 9001: 2015

Świadczymy usługi zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością ISO. Poniżej prezentujemy naszą Politykę Jakości.

BV_Certificarrtion_ISO9001

Ayming Polska działa w szeroko pojętym obszarze konsultingu operacyjnego.

Identyfikujemy i rekomendujemy naszym Klientom najkorzystniejsze rozwiązania finansowe zwiększające rentowność i konkurencyjności przedsiębiorstwa. Jako doradca operacyjny prowadzimy proces optymalizacji kosztów aż do uzyskania oszczędności.

Polityka Jakości to nieustanna weryfikacja istniejących rozwiązań, w celu ich udoskonalenia w Spółce, na podstawie sygnałów odebranych od Klientów, Pracowników oraz na podstawie analizy przyczyn rozbieżności pomiędzy celami a ich realizacją.

W naszych działaniach dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych Klientów. Dobieramy i szkolimy Pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych i satysfakcjonujących dla Odbiorcy rozwiązań.

W Ayming Polska ustanowiono Politykę Jakości zatwierdzoną przez Dyrektora Zarządzającego. Polityka Jakości jest znana wszystkim Pracownikom, podana do ogólnej wiadomości na  serwerze w katalogu ISO.

Ayming Polska dąży do osiągnięcia:

  • statusu niekwestionowanego eksperta w dziedzinie konsultingu operacyjnego w Polsce,
  • długoterminowych relacji partnerskich z Klientami i jednostkami administracji publicznej.

Osiągnięcie tych celów wymaga ciągłego budowania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji oraz ciągłej obserwacji i analizie zachodzących zmian.

Dyrektor Zarządzający spółki Ayming Polska odpowiada za realizację Polityki Jakości oraz za nadzór nad wykonaniem wytyczonych Celów Jakościowych.

Polityka Jakości jest poddawana weryfikacji na każdym przeglądzie SZJ dokonywanym przez Kierownictwo.

Polityka Jakości jest stale doskonalona w zależności od zmiany celów i warunków realizacji usług i zawsze nakierowana jest na budowanie zaufania i zadowolenia Klientów.