Zamknij

Polityka HR - Rekrutacja

Ochrona bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych jest strategiczna dla Grupy Ayming.

photo-1557425631-f132f06f4aa1
Home > Polityka HR – Rekrutacja

Dlatego wdrożyliśmy niniejszą Politykę HR – Rekrutacja, aby zagwarantować bezpieczeństwo przekazywanych nam informacji. Mamy nadzieję, że pomoże Ci to zrozumieć, jakie dane Grupa Ayming może zbierać, jaki jest charakter przetwarzanych danych oraz w jaki sposób Grupa Ayming je wykorzystuje i chroni.

 

Przetwarzanie danych  osobowych

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest AYMING POLSKA Sp. z o.o., nr KRS 0000214668, adres siedziby: ul. Stanisława Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa.

Kiedy aplikujesz na międzynarodową ofertę pracy, Twoje dane mogą zostać przekazane kierownikom spółek zależnych, których dotyczy stanowisko, na które aplikujesz, Wówczas podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest AYMING SAS, 114 rue Chaptal, 92532 Levallois-Perret (Francja).

Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) Grupy Ayming można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (w języku angielskim lub francuskim) pod adresem dpo@ayming.com lub pocztą tradycyjną na wymienione powyżej adresy AYMING POLSKA i AYMING SAS.
 

Dane osobowe w procesie rekrutacji

W ramach rekrutacji wszystkie Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu zarządzania Twoją aplikacją i zostaną wprowadzone do naszych narzędzi rekrutacyjnych (baza CV), na co w naszym formularzu wyraźnie wyrażasz zgodę.

Dane osobowe mogą pochodzić z:

  • dokumentów, które przekazujesz nam bezpośrednio, przesyłając aplikację lub
  • z serwisów internetowych (LinkedIn, Pracuj.pl, Praca.pl itp.), które są naszymi partnerami w procesie rekrutacyjnym

Podanie danych identyfikacyjnych (nazwisko, imię), danych kontaktowych (adres e-mail i telefon) oraz załączenie CV to niezbędne kroki do rozpatrzenia Twojej aplikacji. Niepodanie tych danych uniemożliwiłoby nam analizę Twojej aplikacji, a tym samym dalsze działanie rekrutacyjne. Podanie adresu pocztowego jest opcjonalne.

Administrator danych może również poprosić Cię o przedstawienie wyciągu z rejestru karnego (zaświadczenia o niekaralności), jeśli Twoja funkcja tego wymaga. Jednak żaden ślad po tym dokumencie nie zostanie zachowany.

Możemy także poprosić o wypełnienie testu osobowości. Wyniki testu przedstawi Ci Manager HR i Administracji.

Twoje dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 lat, a następnie zostaną usunięte po upływie tego okresu.

Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie przyjęte, Twoje dane mogą zostać przekazane do innych działów – Działu Personalnego Ayming oraz Działu Administracji i IT, w celu przygotowania niezbędnych narzędzi pracy (założenie konta firmowego, przygotowanie komputera itd.).

Różne sposoby przetwarzania, które mogą być wykonywane na Twoich danych jako Pracownika Ayming, zostaną określone w umowie o pracę.
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • masz prawo dostępu, ograniczenia, przenoszenia, usuwania i poprawiania informacji, które Cię dotyczą;
  • możesz również z uzasadnionych powodów sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Ciebie danych;
  • możesz ostatecznie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych na przyszłość. W takim przypadku wszelkie przetwarzanie dokonane przed wycofaniem będzie uważane za zgodne z prawem.

Aby skorzystać z tych praw, prosimy o kontakt mailowy pod adresem kandydat@ayming.com.

Możesz również złożyć skargę do naszego IOD (dpo@ayming.com lub ochronadanych@ayming.com), jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych nie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami.