Zamknij

Korzyści zarządzania środowiskiem pracy
z Acciline+

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Korzyści zarządzania środowiskiem pracy z Acciline+
Aktualności
18 września, 2021

Korzyści zarządzania środowiskiem pracy z Acciline+

Oszczędności: 

 • Obniżenie kosztów wypadków przy pracy – wyeliminowanie lub zmniejszenie liczby wypadków dzięki efektywnemu wdrażaniu odpowiednich działań prewencyjnych i zasad kultury bezpieczeństwa
 • Obniżenie kosztów składki wypadkowej dzięki prawidłowemu zarządzaniu obszarem wypadkowości (pełna dokumentacja, bieżąca analiza danych, planowanie i wdrażanie działań prewencyjnych)
 • Obniżenie wydatków operacyjnych związanych z organizacją szkoleń, odnawianiem uprawnień czy ewidencją i wydawaniem środków bezpieczeństwa
 • Kontrola kosztów absencji – wpływ na poziom nieobecności oraz działania związane z zastępstwami, delegowaniem pracowników

Wydajność operacyjna

 • Eliminacja błędów i usprawnienie procesów – automatyzacja, ujednolicenie procesów i procedur minimalizują wystąpienie błędów ludzkich i prawnych
 • Oszczędność czasu – automatyzacja czasochłonnych zadań związanych z wypadkowością przekłada się na efektywniejszą pracę działów HR i BHP oraz umożliwia realizację innych projektów
 • Sprawniejsze zarządzanie zdarzeniami – dzięki wielopoziomowej komunikacji w czasie rzeczywistym reakcja na zdarzenia potencjalnie niebezpieczne jest szybsza
 • Poprawa bezpieczeństwa danych – centralizacja dokumentacji online obniża ryzyko związane z brakiem dostępu do danych po zmianach kadrowych i ogranicza dostęp do informacji osobom niepowołanym

Wsparcie w transformacji środowiska pracy

 • Elastyczne reagowanie na zmiany rynkowe i prawne – cyfryzacja dokumentacji oraz gromadzenie danych analitycznych, gwarantuje że firma będzie w stanie elastycznie reagować na zmiany rynkowe oraz prawne (lokalne, unijne)
 • Wsparcie w realizacji unijnej „wizji zero”– analityka pełnych danych z obszaru BHP umożliwia szybkie wdrażanie odpowiednich działań prewencyjnych, a w konsekwencji obniżenie wypadkowości i poprawę warunków pracy w firmie
 • Budowanie kultury bezpieczeństwa – bieżąca analiza źródeł i przyczyn wypadków, wdrażanie odpowiednich działań prewencyjnych i promowanie wiedzy wśród pracowników
 • Informacje BHP do raportowania ESG – łatwy dostęp do danych potrzebnych do raportowania obszaru społecznego, m.in. liczby i częstotliwości wypadków, wskaźników absencji, liczby szkoleń BHP

Wsparcie ekspertów Ayming

Wsparcie techniczne 

Na każdym etapie procesu wdrażania i korzystania z Acciline+ gwarantujemy wsparcie naszego zespołu specjalistów oraz możliwość dostosowania narzędzia do potrzeb organizacji:

 • wybór i dostosowanie wykorzystywanych modułów
 • możliwość definiowania własnych struktur, formularzy, wskaźników
 • branding – implementacja logotypów i innych elementów identyfikacji wizualnej w  dokumentacji i raportach

Doradztwo merytoryczne i prawne Ayming

Dodatkowo oferujemy naszym klientom konsulting w czasie rzeczywistym – doradztwo formalno-prawne w zakresie wypadkowości realizowane przez doświadczonych ekspertów w dziedzinie BHP, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Obejmuje ono:

 • wsparcie w zakresie procedury postępowania w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy i kwalifikacji zdarzenia
 • konsultacje formalne na etapie sporządzania dokumentacji powypadkowej
 • wsparcie prawne w przypadku postępowań sądowych
 • dostarczanie niezbędnych opinii i ocen dotyczących zaistniałych wypadków

Wypełnij poniższy formularz lub  wróć na stronę główną Acciline+


Bądź na plusie – przetestuj Acciline+ bezpłatnie przez 14 dni!

Aby uzyskać bezpłatny dostęp na 14 dni, wypełnij poniższy formularz:

Chcę przetestować acciline+ | Chcę zadać pytanie

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *