Zamknij

Dofinansowanie ZUS dla działań poprawiających BHP

Nawet 300 tys. zł dofinansowania z ZUS na poprawę BHP w firmie

Home > Koszty pracy i środowiska pracy > Dofinansowanie ZUS dla działań poprawiających BHP
pop-zebra-wp81DxKUd1E-unsplash (1)

Dofinansowanie ZUS dla działań poprawiających BHP to program prowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w aktualnej formie od 5 lat. Od 2023 roku każdy wnioskodawca może otrzymać do 80% dofinasowania bez względu na wielkość firmy. Wartość wsparcia nie może jednak przekroczyć kwoty 299.000 zł brutto na realizację działań inwestycyjnych lub 300.000 zł brutto na realizację projektów inwestycyjno-doradczych.

Nabór wniosków do tegorocznego konkursu rozpocznie się 26 lutego i potrwa do 27 marca 2024 r.


Dofinansowanie ZUS dla działań poprawiających BHP mogą otrzymać projekty, które:

 • poprawiają bezpieczeństwo pracy,
 • zmniejszają zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi,
 • zmniejszają niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy,
 • umożliwiają pracownikom utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej.

Konkurs dotyczy projektów przyszłych, oznacza to że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się już projekty zrealizowane.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

 • Zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości
 • Oświetlenie hal oraz magazynów
 • Ograniczenie hałasu
 • Osłony maszyn
 • Wentylacja
 • Odciągi stanowiskowe
 • Elementy systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
 • Wyroby BHP przeciw-drganiowe
 • Urządzenia BHP służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości
 • Maszyny ograniczające obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego
 • Środki ochrony indywidualnej pracownika

Jakie korzyści płyną z dofinansowania?

 • Modernizacja środowiska pracy
 • Oszczędność kosztów
 • Poprawa bezpieczeństwo pracowników
 • Poprawa wizerunku firmy

Poprawa bezpieczeństwa pracy to inwestycja, która zwróci się w postaci mniejszych kosztów związanych m.in. wypadkowością np. absencją, przestojami produkcyjnymi, rotacyjnością, kosztem składki wypadkowej czy postępowań cywilnych.

Dofinansowanie uzyskają najwyżej ocenione projekty. Od 2023 roku położono większy nacisk na to aby projekty zgłaszane do konkursu dawały większe przełożenie na skuteczność. Dlatego właśnie kluczowa jest pomoc partnera, który wspomoże przygotowanie wniosku od strony merytorycznej i formalnej.

Co oferujemy?

 • Analiza i ocena szans uzyskania dotacji
 • Weryfikacja zgodności inwestycji z ramami konkursu
 • Przygotowanie kompletnej dokumentacji i wniosku
 • Pomiary środowiska pracy
 • Przygotowanie przedstawienia ofert i kosztorysów
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w czasie ewentualnych kontroli ZUS i PIP

Co nas wyróżnia?

 • Zespół złożony z ekspertów prawnych, byłych pracowników ZUS i specjalistów z zakresu BHP
 • Współpraca ze wszystkimi 43 oddziałami ZUS na terenie całej Polski i z ponad połową z 215 inspektoratów
 • Przygotowywanie profesjonalnej dokumentacji przez uprawnionych specjalistów z zakresu BHP
 • Doświadczenie w uzyskiwaniu dofinansowania na inwestycje w przedsiębiorstwach

Dofinansowanie ZUS dla działań poprawiających BHP w firmie to wsparcie projektów inwestycyjno-doradczych, które pojawia się cykliczne każdego roku. 

Opracowanie założeń projektu, ocena jego potencjału czy wykonanie działań przygotowawczych jest działaniem złożonym i czasochłonnym, więc rekomendujemy rozpocząć prace odpowiednio wcześniej.

Jeżeli chcecie skonsultować pomysły i założenia projektu konkursowego – zapraszamy do kontaktu przez formularz.