Zamknij

Weryfikacja składki wypadkowej w branży budowlanej

Home > Analizy i aktualności > Baza wiedzy > Weryfikacja składki wypadkowej w branży budowlanej
Baza wiedzy
12 sierpnia, 2019

61 proc. nadpłat w przedsiębiorstwach z branży budowlanej wynika z występujących warunków zagrożenia. Mają na nie wpływ zarówno czynniki generowane przez maszyny i sprzęty wykorzystywane w czasie budowy, jak i warunki atmosferyczne. Takie wnioski płyną z raportu Ayming „Składka wypadkowa. Nieoczywisty koszt, ukryte oszczędności”.
 
 
Z danych Ayming wynika, że w przedsiębiorstwach budowlanych w ciągu roku średnio 10 proc. zatrudnionych osób pracuje w warunkach zagrożenia. Charakterystyczne dla branży budowlanej jest prowadzenie działalności w wielu lokalizacjach, duże rozproszenie stanowisk pracy, częsta rotacja pracowników i praca na otwartej przestrzeni. Zmiany lokalizacji i charakteru pracy powodują, że określenie stanowisk, na których występują warunki zagrożenia oraz ustalenie liczby pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach to bardzo trudne i kosztowne zadanie.

Prawidłowa identyfikacja występujących zagrożeń wymaga wykonywania częstych pomiarów, niejednokrotnie przy użyciu metod dozymetrycznych. Z uwagi na wysoki koszt, takich pomiarów albo się w ogóle nie wykonuje, albo wykonuje się je w nieprawidłowy sposób, np. tylko w wybranym miejscu albo za krótko.

Na zawyżanie wysokości składki wypadkowej ma również wpływ duża wypadkowość, która odpowiada za 39 proc. nadpłat. Analizy Ayming pokazują, że w ciągu roku w firmach budowlanych średnio 2 proc. zatrudnionych osób ulega wypadkom. Często mają one związek z brakiem cyklicznych szkoleń BHP dla pracowników, przez co nie są oni świadomi zagrożeń występujących w miejscu pracy. Z drugiej strony niektóre osoby nie przestrzegają ustalonych zasad BHP.
 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *