Zamknij

Rewolucyjne zmiany w sposobie wystawiania i dokumentowania zwolnień lekarskich

Home > Analizy i aktualności > Aktualności > Rewolucyjne zmiany w sposobie wystawiania i dokumentowania zwolnień lekarskich

Od 1 stycznia 2016 r. lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie nazywane e-ZLA. Dotychczasowe zwolnienia papierowe pozostaną jednak w użytku aż do końca okresu przejściowego, czyli w 2016 i 2017 r. Natomiast od 1 stycznia 2018 r. będą wystawiane wyłącznie zwolnienia elektroniczne.

 

W związku z wejściem do użytku e-zwolnień, na płatników składek nałożono obowiązek założenia tzw. profilu informacyjnego płatnika składek w systemie teleinformatycznym ZUS. Obowiązek utworzenia tego profilu do końca 2015 roku ciąży na płatnikach zobowiązanych do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej, czyli co do zasady rozliczających składki za więcej niż 5 osób.

Gdy lekarz wystawi e-ZLA pacjent nie będzie – jak dotychczas – dostarczał zwolnienia pracodawcy. Nie będzie już musiał podczas choroby, czy opieki np. nad chorym dzieckiem udawać się do pracodawcy, czy jednostki ZUS albo prosić o dostarczenie zwolnienia rodziny czy znajomych. E-ZLA zostanie przesłane na profil PUE płatnika i do systemu ZUS. Jeśli jednak pracodawca pacjenta nie będzie miał profilu na PUE nie będzie możliwe elektroniczne przekazanie e-ZLA. W takiej sytuacji lekarz będzie musiał wręczyć pacjentowi wydruk zwolnienia. Ten wydruk pracownik będzie musiał dostarczyć swojemu pracodawcy.

Płatnik posiadający profil informacyjny od razu otrzyma wiadomość o tym, że pracownikowi wystawiono e-ZLA a także samo zwolnienie. E-ZLA będzie stanowić podstawę do ustalenia przez pracodawcę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego albo wynagrodzenia za czas choroby.

E-ZLA umożliwia szybszą kontrolę poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego przez pracownika. Dotyczy to zwłaszcza krótkich zwolnień, które są często dostarczane z opóźnieniem. Płatnik będzie również mógł elektronicznie złożyć w ZUS wniosek o kontrolę prawidłowości wystawienia zwolnienia.

Nie będzie też musiał sprawdzać, czy pracownik dostarczył zwolnienie w terminie 7 dni od jego otrzymania i obniżać w związku z tym zasiłków. Na profilu na PUE płatnik będzie widział e-zwolnienia wszystkich pracowników, którzy je otrzymali.

 

Pokaż komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *