Podatek VAT

 

Dynamicznie zmieniające się przepisy, niejasności interpretacyjne i złożone procedury sprawiają, że właściwe rozliczanie podatku VAT jest wyzwaniem dla wielu przedsiębiorstw. Tymczasem nieprawidłowe zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi może oznaczać dla firm dodatkowe koszty.

 

Ayming Polska oferuje kompleksowe wsparcie w rozliczaniu podatku VAT. Dzięki eksperckiej wiedzy prawno-podatkowej, międzynarodowemu doświadczeniu, globalnej sieci konsultantów
i stałej współpracy z organami podatkowymi w państwach UE, efektywnie wspieramy Klientów
w obszarze VAT.

W oparciu o rzetelną analizę, znajomość specyfiki różnych branż gospodarki oraz lokalnych regulacji, zapewniamy rozwiązania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami i jednocześnie najkorzystniejsze dla podatnika. Koncentrujemy się na zwiększeniu bezpieczeństwa podatkowego oraz uzyskaniu oszczędności dla przedsiębiorstwa.

Oferta Ayming Polska w zakresie podatku VAT obejmuje:

 

Współpracując z Ayming Polska korzystasz z profesjonalnego konsultingu strategicznego
i operacyjnego, skupionego wokół 3 wartości:

  • Bezpieczeństwo – zapobieganie i zarządzanie ryzykiem. Weryfikacja dokumentacji oraz stanu faktycznego pod kątem obowiązujących regulacji. Przygotowanie planu korekt podatku w celu zabezpieczenia przedsiębiorstwa. Występowanie o wydanie interpretacji podatkowych potwierdzających prawidłowość rozliczeń.
  • Korzyści – generowanie zysków. Skuteczne odzyskanie zapłaconego podatku VAT na terenie państw Unii Europejskiej. Przygotowanie rozwiązań pozwalających na zastosowanie stawki VAT 0%.
  • Przewidywanie – wiedza na przyszłość. Bieżące monitorowanie aktualności prawnych, zmian legislacyjnych oraz orzeczeń w zakresie podatku VAT.